Z jednání rady: ZŠ Nádražní bude mít výdejnu obědů

6. 2. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na 7. schůzi Rady města Hustopeče v úterý 5. února.

ZŠ Nádražní bude mít výdejnu obědů
Základní škola Nádražní se dlouhodobě potýká s nepohodlím, které jejím žákům přináší stravování v jídelně Základní školy Komenského. „Jedná se o to, že výdej obědů pro obě školy probíhá téměř ve stejnou dobu, což s sebou nese fronty a chaos. Děti se navíc musí vydat na cestu za každého počasí, a to není v zimních měsících zrovna nejpříjemnější. Proto jsme vyšli vstříc vedení školy a chceme řešit ve škole výdejnu obědů,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. Prostor pro rozšíření budovy nabízí školní dvůr. Zde je v plánu přistavit objekt, který bude splňovat hygienické normy a sloužit jako výdejna přivezených obědů. „Začneme tím, že necháme zpracovat projektovou dokumentaci. Poté budeme hledat finanční zdroje na budování,“ dodala Potměšilová.

Pokácenou zeleň nahradí nová výsadba
Plánovaná modernizace a elektrifikace trati Hustopeče – Šakvice by měla odstartovat na podzim tohoto roku. Přitom padne hodně zeleně, proto musí dojít k rozsáhlé náhradní výsadbě. „Plánujeme nechat vysadit 94 listnatých stromů a 200 keřů na pozemcích ve směru na Starovice, jako kompenzaci ekologické újmy,“ vysvětlil zvolené řešení místostarosta Bořivoj Švásta.

Kvůli Kinu se obnovují smlouvy s distributory
Na konec měsíce února je naplánovaná kolaudace nově zrekonstruované budovy Kina. „Předpokládáme, že zkušební provoz zahájíme promítáním filmů třetí březnový víkend a oficiální zahájení by mělo být koncem března,“ uvedla vedoucí marketingu Jana Hrádková. Z tohoto důvodu schválili radní obnovení smluv s poskytovateli podlicencí k šíření audiovizuálních děl.

V penzionu dojde k úpravě výtahů
Inspekční zpráva týkající se Penzionu pro seniory přinesla zjištění, že je nutná úprava výtahů. „Odhadované náklady revize výtahů jsou kolem 200 tisíc korun. Vybraná firma se ihned pustí do práce,“ doplnila Potměšilová.

Schody vedoucí k ZŠ Komenského budou jako nové
Vstupní schodiště vedoucí do Základní školy Komenského od Masarykova náměstí je v dezolátním stavu. Přestože se v budově pracuje na bezbariérovosti a nových učebnách, rekonstrukce podpořená dotací se schodiště netýká. „Necháváme zpracovat projektovou dokumentaci a nákladnou opravu budeme hradit z vlastních zdrojů,“ řekl Švásta.

-ves-


odebírejte přes RSS