Z kaple zazněla modlitba za svobodu

22. 1. 2018 · 1 minuta čtení · 1 video

V týdnu od 18. do 25. ledna se po celém světě křesťané z různých denominací modlí za jednotu křesťanů. I v Hustopečích se představitelé místních církví a sborů sešli ke společné modlitbě. A to v neděli 21. ledna v kapli svaté Anežky České. 


Zvláštním hostem na společné bohoslužbě byl farář Církve československé husitské v Brně Miroslav Kubíček. "Nejsem zde poprvé, naše církevní obec je poměrně rozsáhlá a Hustopeče nejsou od Brna daleko, takže sem jezdívám. A jsem rád, když vidím, že tady v Hustopečích ta ekumenická spolupráce a dialog mezi církvemi funguje," vysvětluje Kubíček.

Během bohoslužby, jejímž hlavním tématem byla prosba za dar osvobození a svobody církevní představitelé několikrát zopakovali důležitost jednoty a svornosti. "Naším úkolem není čekat na to, až teologové vysvětlí všechny sporné otázky. Naším úkolem je ukázat, že i navzdory odlišnostem věříme v jednoho Boha a jsme schopní a ochotní být za jedno a vzájemně si pomáhat," pronesl během bohoslužby pastor Apoštolské církve Karel Fridrich.

"V těch textech, které se společně modlíme a které připravili věřící z Karibiku je krásné přirovnání, kde se říká, že bychom měli všechny řetězy otroctví proměnit v pouta lásky," popisuje Kateřina Rybáriková, kazatelka České církve evangelické. 

Podobná modlitební setkání se v Hustopečích konají několikrát do roka a budou pokračovat i nadále. "V loňském roce jsme se takto sešli třikrát a vždy jsou to velice příjemná setkání," doplňuje děkan Jan Nekuda. -nov-

odebírejte přes RSS