Začaly práce na nové protihlukové stěně

1. 7. 2021 · 1 minuta čtení · 7 fotografí
Téma Z města

Ředitelství silnic a dálnic začalo v pátek 25. června s demolicí zastaralé protihlukové stěny na dálnici D2 v okolí Hustopečí. Výstavba nové v hodnotě necelých 90 milionů korun bude probíhat v několika etapách a kompletně hotovo by mělo být v polovině prosince tohoto roku.

První etapa - částečná uzavírka dálnice D2: 

Od 28. 6. (06:00) do 12. 8. (10:00)  je částečně uzavřen pravý pás dálnice v km 24,420–27,480 vpravo vč. nájezdové větve MÚK Hustopeče (EXIT 25) vpravo. 

Provoz bude veden v režimu 2+1/0 a po objízdné trase stanovené takto: za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Hustopeče (EXIT 25) vpravo: silnice II/425 (Hustopeče, Starovičky) – silnice III/42115 (Rakvice) – silnice III/42226 (směr Podivín) – silnice II/425 (Podivín) – silnice II/422 – MÚK Podivín (EXIT 41).

Do konce srpna je třeba počítat také se zúžením podjezdu dálnice v ulici Havlíčkova pří výjezdu na Kurdějov.

O dalších etapách budeme průběžně informovat, jasné ovšem je, že v Hustopečích bude po celou dobu stavebních prací uzavřen nájezd na dálnici ve směru na Břeclav.

Protihluková stěna bude výšky 3,25 - 5,25 m, s pohltivou výplní, na mostě průhledná s odrazivou výplní. Založení je částečně hlubinné na pilotách, částečně na prefabrikovaných patkách. U mostu bude PHS postavena na samostatné ocelové konstrukci.


odebírejte přes RSS