Záchranáři v Hustopečích získají nové zázemí. Základní kámen poklepali hejtman i ředitelka jihomoravské záchranky

26. 4. 2019 · 2 minuty čtení · 11 fotografí
Téma Z města

Symbolické poklepání základního kamene nové základny pro výjezdovou záchrannou službu se uskutečnilo v pátek 26. dubna v Hustopečích. Ujali se ho hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová, krajský radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta, technický náměstek záchranky Pavel Chvalina a ředitel dodavatelské stavební firmy Plus s.r.o. Jozef Anovčín.
K rozhodnutí vybudovat nové zázemí pro záchranáře v areálu hustopečské nemocnice, jejímž vlastníkem je Jihomoravský kraj, vedly nevyhovující podmínky původní budovy – bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče. První záměr počítal s rekonstrukcí objektu, průzkumné práce ovšem odhalily jeho špatný technický stav, přestavbu vyhodnotily jako neefektivní a investor, Jihomoravský kraj, rozhodl o výstavbě nové budovy.
Ta bude dvoupodlažní nepodsklepená s plochou střechou a s převýšenou částí hlavního schodiště a technického zázemí. „Přáli jsme si, aby návrh provozně dispozičního uspořádání základny kladl důraz na vytvoření krátkých přehledných vazeb mezi pobytovými prostory záchranářů a pohotovostními stáními sanitních vozů. Pro rychlý přesun posádek k sanitkám bude sloužit optimálně umístěné schodiště,“ uvedla ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.
Práce na stavbě již započaly a jsou dokonce v mírném předstihu oproti schválenému časovému harmonogramu. Zadavatelem je Jihomoravský kraj. „Jde o akci, která je součástí úvěrového financování z Evropské investiční banky. Rádi jsme podpořili vybudování nové základny, protože ta stávající již neposkytuje pro práci záchranářů takové podmínky, jaké by poskytovat měla. Například současná stání neumožnují temperovat vozidla, užívané prostory včetně šaten nejsou vyhovující. Tímto krokem se pracovní podmínky pro záchranáře výrazně zlepší,“ shrnul důvody výstavby hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.
Předpokládané náklady počítají s částkou okolo 35 milionů korun, dodavatelem je hodonínská stavební firma PLUS s.r.o., která realizovala v Hustopečích již stavbu budovy Kina,  a hotovo by mělo být po 14 měsících od zahájení.
Na společenské události nechyběl ani pamětník a bývalý záchranář Adolf Knoll. Ten nastoupil k záchranné službě v Hustopečích již v roce 1983 a strávil zde 30 let. „Vybavení sanitek je nyní mnohem modernější. Za nás jsme EKG vozili v dřevěné krabici, teď je sanitka takový pojízdný sál na kolečkách," zavzpomínal pan Knoll. 
-hrad-

 

odebírejte přes RSS