Zastupitelé dali stopku Změně územního plánu č. 4, naopak podpořili rozpočtové opatření

26. 6. 2023 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Zastupitelé se setkali na své 6. schůzi ve čtvrtek 22. června. Na stole měli Změnu č. 4 územního plánu Hustopeče, vyhlášku o zákazu požívání návykových látek na veřejném prostranství i rozpočtové opatření.

První mezi hlavními body jednání byla změna č. 4 územního plánu Hustopeče, kterou zastupitelé neodsouhlasili a bude znovu projednávána na zářijové schůzi.

Zelenou naopak dostalo čtvrté rozpočtové opatření, které avizovalo důležité investice.
„Aktuálně jsme vyčlenili 60 milionů korun na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Generála Peřiny. Připravená je projektová dokumentace. O konečné ceně a výši úvěru, kterým bude investice financována, rozhodne soutěž, vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta.
O 10 milionů (na celkových 20 milionů) vzrostly výdaje určené na EPC pro ZŠ Komenského. „Jedná se o výběr a implementaci energeticky účinných systémů a zařízení, které budou zahrnovat kompletní výměnu technologie kotelny, instalaci fotovoltaických systémů, částečnou výměnu osvětlení ve třídách, chodbách a v nafukovací hale. Dodavatele, který zajistí projekt, zhotovení díla, následný energo management a financování (bude probíhat částečně z úspor energie a částečně doplatkem ze strany města), určí nadlimitní veřejná zakázka, vysvětlil místostarosta, Josef Horák.
Dalších 1,2 milionu korun je nově určených na pokrytí spoluúčasti projektu z Operačního programu životní prostředí. „Úspěšnou se stala žádost o dotaci na pořízení kompostérů, štěpkovače, umělohmotných sklenic a gastro myčky. Celkové výdaje projektu činí téměř 5,7 milionů korun a z 81 % je pokryje přiklepnutá podpora, uvedla informace starostka, Hana Potměšilová.
Venkovní koupaliště v Hustopečích otevřelo své brány prvním návštěvníkům již před sedmadvaceti lety a za tu dobu se na něm podepsal zub času. Zastupitelé v rámci čtvrtého rozpočtového opatření na jeho částečnou rekonstrukci vyčlenili 22 milionů korun. „Hotový je projekt, který je i stavebně povolen, nyní budeme soutěžit zhotovitele, doplnila Potměšilová.

 Zastupitelé schválili ceník pozemků města.


Smlouvou s Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, získalo město bezúplatně do svého vlastnictví pozemky č. 1234/2, 12331/1 a 9525. „Jedná se o část míst pod chodníky či veřejnou zelení a cílem vedení města je sjednocení těchto pozemků,“ informovala Potměšilová.   -hrad-

odebírejte přes RSS