Menu Hledat

Zastupitelé jednali naposledy před komunálními volbami

9. 9. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 8. září. Jednalo se o poslední schůzi před volbami, které se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. září. Na stole měli páté rozpočtové opatření, žádosti v rámci druhého kola dotací poskytovaných z městské pokladny nebo například název nové ulice.

Zastupitelé rezervovali v rozpočtu 15 milionů korun na výstavbu nových kabin v areálu městského stadionu. „Projekt na realizaci je hotový, má už i stavební povolení a nyní se vyskytl vhodný dotační titul z Národní sportovní agentury, který by mohl pomoct se zaplacením. Podmínkou podání žádosti o podporu je zajištěná finanční spoluúčast města, kterou zastupitelé potvrdili,“ vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta.

Další změnou v rozpočtu došlo k navýšení peněz na rekonstrukci interiéru budovy bývalé střelnice. „Zaměstnanci firmy aktuálně dokončují stavební práce, po kterých přijde na řadu vybavení interiéru budovy. Vyjde na téměř 2,5 milionů korun. Z této částky zaplatí dotace z Fondu malých projektů 600 tisíc korun a Jihomoravský kraj 250 tisíc korun. Zbývající částku pokryjí vlastní prostředky města.

Nové domy vyrostou směrem z Hustopečí na Kurdějov. Celá ulice by se mohla jmenovat STARÝ VRCH. „Pozemky jsou rozparcelované, mají své majitele, brzy se začne stavět, proto odbor správních činností dal podnět ke schválení názvu nové ulice,“ doplnil Švásta.

Zastupitelé rozhodovali o dotacích z rozpočtu města. „Na podporu činnosti zájmových a neziskových organizací byly vyčleněny pro letošní rok 3 miliony korun, žadatelé předkládali své projekty ve dvou kolech. V prvním byla vyčerpaná částka 2,4 miliony korun, nyní vedení města rozdělilo dalších 310 tisíc korun,“ vysvětlila Potměšilová. Do tělovýchovné jednoty poputuje 260 tisíc určených na sportovní turnaje pro děti a evangelická farnost dostane 50 tisíc korun na výmalbu chrámu a učebny.

Zelenou dostala směna městského pozemku v lokalitě Holiny (p. č. KN 4 890/12) za areál společnosti MOSS Logistics s.r.o. v ulici Šafaříkova (p. č. 871/1, 873, 874/2, 3807/1, 3807/3, 3808/1, 3808/6). Pozemky byly oceněny znaleckým posudkem, město tak získá navíc ještě cca 3 miliony korun. „Areál v Šafaříkově ulici má pro město velký význam. Může sloužit jako odstavná plocha například pro auta návštěvníků mířících do lokalit hustopečských rybníků, mandloňových sadů i dalších, a navíc snížený průjezd kamionů, které zde parkovaly, uleví dopravě ve městě,“ vysvětlila Potměšilová.

Do programu zasedání bylo dodatečně zařazeno projednání podnětu občana k historicky vydanému povolení na výsadbu rychle rostoucích dřevin. To je v kompetenci městského úřadu, konkrétně Odboru životního prostředí, který zajišťuje přenesenou působnost státu. Město Hustopeče, potažmo Zastupitelstvo města Hustopeče, je v dané problematice pouze dotčenou osobou, stejně jako kterýkoliv občan, a může napadnout rozhodnutí úřadu pouze v případě, že byl porušen zákon, což se v tomto případě nestalo.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS
česky english deutsch