Závody ovcí přilákaly spoustu zvědavců

19. 9. 2023 · 2 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video
Téma Sport
Hustopeče již potřetí hostily závody pasení ovcí tradičním stylem. O víkendu 16. a 17. září se tak místní mohli stát svědky nezvyklé podívané. Několik psích plemen si muselo poradit s mladými ovečkami, které je pořádně potrápily. 


„Letos tu máme ovečky, které jsou mladé, divoké, rychlé, a spousta psů s nimi má problémy. Závodí australští ovčáci, kelpie i briardi, a všichni se opravdu musí snažit,“ prozradil rozhodčí závodu Miroslav Vostřez.

Závody v pasení ovcí v tradičním stylu jsou sportem, při kterém soutěžící musí prokázat, že mají kvality na to být ovčáckým psem. Musí zvládat ovládání stáda, vyvádění a zavádění do košáru, a především kontrolovat pohyb stáda. Rozhodčí schválený Mezinárodní kynologickou federací dohlížel na všechny tři výkonnostní třídy. „Kategorie jsou rozdělené podle toho, jaká je náročnost a úkoly, které jsou v té nejtěžší kategorii by ti začátečníci ani nezvládli,“ objasňuje rozhodčí Miroslav Vostřez. Třídní rozdíly spočívají v požadavcích na dovednosti psa, délce trasy nebo v delším časovém úseku stanoveném pro střežení ovcí v prostoru pro zapasení.     

Každý rozhodčí má své oblíbené překážky, které do závodu může zařadit. Za jednotlivé překážky pak rozdává kladné či záporné body. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že vítězem se může stát ten, který dokáže projít všechny překážky bez větších obtíží, neztratí ovečky ani je příliš neužene a dopustí se nejmíň chyb.     

Organizace závodů patřila manželům Gabrielovým, jejichž ovečky můžete najít rozseté na pastvinách po celé jižní Moravě. Na závodech se sešlo 34 účastníků z celé České republiky i ze zahraničí, kteří sbírali cenné body pro kvalifikaci na Mistrovství České republiky.

Je samozřejmostí, že celé závody probíhají v souladu s welfare zvířat. K soutěžím neodmyslitelně patří vzdělávání handlerů, a celé závody berou ohledy na ovečky, které se v soutěžních úkonech střídají, odpočívají a každá ovečka vyráží “do akce” maximálně dvakrát za den. „Musím říct, že dneska daly ovečky psům opravdu zabrat a každý, kdo nasbíral nějaké body, je má opravdu zasloužené,“ pochválil psovody rozhodčí Vostřez. -nov-, -slam-

odebírejte přes RSS