Ze zasedání zastupitelstva: třetí rozpočtové opatření schváleno

19. 6. 2020 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Po dvou měsících se zastupitelé opět sešli na své pravidelné schůzi. Tentokrát se navrátili do zasedací místnosti radnice a diskutovali například o poskytnutí individuální dotace, výjimkách z nočního klidu a řešení nájmů v nebytových prostorách patřících městu.


Sdělení starostky
Zasedání započalo sdělením starostky, z něhož vybíráme:

  • Začátkem července proběhne kolaudace prvního bytového domu na Žižkově ulici. Je to dům určený pro seniory. Práce na druhém domu pokračují.
  • V sobotu 11. července proběhne v partnerském městě Milevsku Den vína a mandlí z Hustopečí. Kromě stánků vinařů a mandláren vystoupí v programu Hustopečská chasa a Jožka Šmukař s cimbálkou. Město bude vypravovat do Milevska autobus s chasou, zástupci města, spolků a nabídne místa k doplnění kapacity autobusu také občanům Hustopečí.
  • S pastorem Apoštolské církve Karlem Káňou jsme se domluvili na spolupráci při akci Den pro Izrael a návštěvě izraelského velvyslance v Hustopečích v neděli 9. srpna.
  • Proběhlo jednání s Povodím Moravy, které chce využít dotaci na opravu a rekonstrukci předního rybníka, hráze a okolí. Město by se podílelo polovinou spoluúčasti, tj. 15% z ceny díla. Podmínkou dotace je, že příjemce musí být současně majitelem. Město vlastní část dotčených pozemků, proto bychom svůj podíl hradili z ceny pozemků.
  • Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v červenci tohoto roku by měly započít práce na stavbě nové protihlukové stěny. Stavba potrvá přibližně rok.
  • Na webu města naleznete nový jízdní řád vlaků, kde již je uveden přímý spoj z Hustopečí do Brna.    

 

Město Hustopeče podpoří rekonstrukci atletického oválu
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města s TJ Agrotec Hustopeče. Jedná se o částku nejvýše 10 mil. Kč, ty by byly použity na rekonstrukci městského stadionu. Celkový rozpočet výstavby by měl být ve výši 33 milionů korun. „Zástupci města budou přítomni na kontrolních dnech,“ popisuje starostka Hana Potměšilová.

Hustopeče prodlouží účast v MAS Hustopečsko
Hustopeče budou i nadále členem místní akční skupiny Hustopečsko na období 2021–2027. Jedná se o dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právních osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. V současné době má MAS Hustopečsko 31 členů. „MAS jsou důležitým zdrojem financí pro samosprávy, spolky i podnikatele“ odůvodňuje členství starostka.

Nájemníkům v nebytových prostorách města je odložena platba
Hodně diskutované téma přišlo na řadu i na zasedaní zastupitelstva. Zastupitelé měli připraveno několik variant. Přiklonili se k návrhu finančního výboru, kterým se odkládá splatnost nájemného za dobu trvání nouzového stavu do konce roku 2020. O možném úplném nebo částečném odpuštění nájmů zastupitelstvo bude znovu jednat až po rozhodnutí vlády v programu Covid – nájem. S každým subjektem bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě. Od června se nájemné hradí v obvyklých termínech.

O výjimkách z nočního klidu se občané dozvědí včas
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu byla schválena. „Jedná se o čtvrtou vyhlášku. Nová legislativa nám přikazuje vyjmenovat akce, ve kterých nebude platit noční klid. Dříve udělovala výjimky z nočního klidu rada města“ popisuje starostka. Do nové vyhlášky jsou zařazeny akce letošního roku – například Léto pod ořechem. O výjimkách se občané dozvědí před konáním akce z úřední desky.

3. rozpočtové opatření města v roce 2020 schváleno
Jednohlasně bylo schváleno 3. rozpočtové opatření města. „Letos se nebude stavět bezbariérový chodník Brněnská-Tyršova-Šafaříkova – žádat o dotaci se bude až v příštím roce,“ říká Jana Fabigová, vedoucí ekonomického odboru. Naopak se počítá například s investicí 1 milion korun na opravu a doplnění veřejného osvětlení na hřbitově. „Jedna akce (bezbariérový chodník) se vyloučila, nově se zařadila komunikace Žižkova k Lindenu a osvětlení na hřbitově, finance se dorovnaly z projektových dokumentací,“ říká Fabigová. Rozpočet zůstává vyrovnaný. 

 -vyh-

 

odebírejte přes RSS