Zpracování osobních údajů – Majetkoprávní odbor

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Informace dle
§ 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
§ 5 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Název agendy –Jednání o smluvním vztahu, Plnění uzavřených smluv
Účel zpracování: Evidence smluv
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Smluvní partner
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 5 let
Informační systém: Centrální evidence smluv (Advice.cz)
Číslo evidence: 001, 002
Název agendy –Evidence nájemníků obecních pozemků
Účel zpracování: Agenda evidence nájemníků obecních pozemků
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Nájemce
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 5 let
Informační systém: Centrální evidence smluv (Advice.cz)
Číslo evidence: 003.
Název agendy –Evidence žadatelů o stavební místo na sklep, garáž
Účel zpracování: Agenda evidence žadatelů o stavební místo na sklep, garáž
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Žadatelé
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 5 let
Informační systém: není využitý
Číslo evidence: 004.
Název agendy – Evidence nájemníků hrobových míst
Účel zpracování: Agenda evidence smluv o nájmu hrobového místa
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Nájemce
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 5 let
Informační systém: Centrální evidence smluv (Advice.cz)
Číslo evidence: 006
Název agendy – Ověřování podpisů a listin
Účel zpracování: Agenda vidimace a legalizace
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Žadatelé
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 10 let
Informační systém: není využitý