Zpráva o výsledku sbírky na pomoc obcím, které zasáhlo tornádo

13. 10. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Stále máme v živé paměti události 24. června roku 2021. kdy obce Břeclavska a Hodonínska zasáhlo ničivé tornádo.

Obce Mikroregionu Hustopečsko se shodly již druhý den, tedy 25. června, na nutnosti rychlé a účinné pomoci zasaženým obcím. Rozhodly se proto založit veřejnou sbírku, protože již tehdy bylo jasné, že finanční  prostředky budou potřeba nejvíce. Vypsání sbírky se jménem všech obcí mikroregionu ujalo Město Hustopeče.

Veřejná sbírka Pomoc obcí Mikroregionu Hustopečsko obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod způsobených tornádem byla zahájena dne 29.06.2021 a byla ukončena k 05.06.2022. 

Po dobu konání sbírky na ni přispívali obce, právnické i fyzické osoby a to formou finančního příspěvku na zřízený transparentní účet nebo do pokladniček.

Byla vybrána celkem částka 4 856 063,46 Kč

Z toho bylo zasláno:

  • Obci Hrušky 2 426 159,73 Kč
  • Městysi Moravská Nová Ves 2 426 159,73 Kč
  • Na bankovní poplatky byla uhrazeno 3 744, - Kč

Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli a pomohli tak dobré věci.

JUDr. Alena Fantová
Majetkoprávní odbor MěÚ Hustopeče

odebírejte přes RSS