Dopravní situace v Hustopečích 2018 - 1. díl

23. 1. 2018 · 1 minuta čtení · 3 fotografie · 1 video

Vedení města Hustopeče se po konzultaci s Městskou policií a pracovníky Odboru dopravy MěÚ Hustopeče rozhodlo obnovit dopravní seriál, který poradí, jak se chovat na hustopečských silnicích. „Cílem je vysvětlit dopravní situace na území města Hustopeče. Připravíme několik dílů, ve kterých si vyčleníme složité dopravní úseky a vysvětlíme, jak se mají řidiči v daném úseku chovat,“ uvedl Robert Novák z krizového řízení města.
V prvním díle se zaměříme na křižovatku ulic Dvořákova a Tábory. „Křižovatka je jednoduchá, ale vzhledem k její rozlehlosti zde dochází k velmi častým dopravním přestupkům,“ podotkl Novák.


Křižovatka není označená dopravními svislými značkami, které upravují přednost, takže zde platí tzv. pravidlo pravé ruky, vozidla přijíždějící po pravé straně mají přednost. „Pokud vjedeme do křižovatky od ulice Komenského a pojedeme rovně, tak přednost nedáváme. Při odbočení doleva dáváme přednost protijedoucím vozidlům. Po ulici Tábory, ve směru od Penzionu, dáváme přednost zprava autům přijíždějícím z ulice Dvořákova,“ řekl zkušební komisař Petr Pacela.  
Změna dopravy nastává, když auto přijíždí po ulici Dvořákova, která je jednosměrná, ale díky vjezdu do areálu ZŠ Komenského se na krátkém úseku mění ve dvousměrný provoz. „Ten je označený svislou dopravní značkou, tudíž se sem, na rozdíl od jednosměrky, najíždí pouze na prostředek daného pruhu,“ uvedl Pacela. Tato křižovatka je také doplněna vodorovnou dopravní značkou – žlutá čára podél krajnice. „Pokud je čára nepřerušovaná, tak jako je to tady, tak se jedná o zákaz zastavení,“ dodal. 

-ves-

odebírejte přes RSS