Z jednání rady: Od října zahajuje Senior taxi Hustopeče zkušební tříměsíční provoz

27. 9. 2018 · 3 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli v úterý 25. září na 103. schůzi Rady města Hustopeče

Od října zahajuje Senior taxi Hustopeče zkušební tříměsíční provoz
Senior taxi Hustopeče bude přepravovat seniory a zdravotně postižené za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje organizační složka Penzion a pečovatelská služba Hustopeče.
Je určena osobám, které dovršily věk 65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, a které mají trvalý pobyt v Hustopečích. K používání senior taxi potřebuje klient průkazku, kterou mu na základě podané žádosti vydají na Penzionu vždy v úterý a ve středu od 8 do 11 hodin, v jiném čase po telefonické domluvě na tel. čísle 702 207 313.
K žádosti je nutné předložit občanský průkaz a jednu fotografii. Podání žádosti a vydání průkazu je zdarma.
Služba má určitá kritéria, např. maximální počet jízd v jednom měsíci je osm, přepravit lze na místa na území města a službu je možné využívat výhradně na základě předcházející telefonické objednávky. Ty se přijímají od pondělí do pátku v době od 8 do 15 hodin na tel. čísle 702 207 313. 
„Zatím zkoušíme tříměsíční provoz jedenkrát týdně, a to ve středu v době od 7 do 14.30 hodin. Cena za jednu jízdu je 20 korun, čekací doba, pokud nastane, je zpoplatněna 20 korunami za každých započatých 10 minut,“ doplnila informace starostka Hana Potměšilová.

Rozšiřuje se cílová skupina pro pečovatelskou službu
Pečovatelská služba spadá pod organizační složku Penzion a pečovatelská služba Hustopeče. Vedoucí složky je Monika Trčková. „Stále přibývají klienti, kteří si objednávají pečovatelku na řadu úkonů, např. pomoc s hygienou, s chystáním jídla apod. Proto jsme schválili rozšíření cílové skupiny,“ objasnila Potměšilová. Nyní se na pečovatelskou službu mohou obracet i osoby s chronickým duševním onemocněním, chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, sluchovým nebo zrakovým postižením i rodiny s dětmi.

V ulici Husova budou dobíjecí stanice pro elektromobily
Dobíjecí místa pro elektromobily v Hustopečích doposud chyběly. Jejich zřizovatel, společnost E.ON, přišla s žádostí na jejich vybudování v okolí občanské vybavenosti. „Nakonec jsme ze tří návrhů schválili variantu parkoviště na ul. Husova, kde vzniknou dvě místa pro dobíjení elektromobilů. Dobíjení nějakou dobu trvá a majitel auta tak bude moc zajít do restaurace nebo se podívat na náměstí,“ představil důvody umístění stanic místostarosta Bořivoj Švásta.

33099
Vizualizace dobíjecích míst., FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče

Sloupy v ulici Havlíčkova patří městu
Město koupilo za symbolickou cenu od společnosti E.ON sloupy v ulici Havlíčkova. „Elektrické vedení je nyní vedeno v zemi, ale my ty sloupy potřebujeme, protože na nich máme veřejné osvětlení,“ vysvětlil důvod nákupu Švásta.

U některých objektů se uvažuje o pořízení retenčních nádrží
Budování retenčních nádrží, které zadržují srážkovou vodu, je v současnosti trendem. Voda z nich se používá například na splachování. Takto se bude hospodařit s dešťovou vodou v nově budovaných a rekonstruovaných objektech kina i Pavučiny. Radní se nyní rozhodli nechat zpracovat žádost o dotaci na pořízení zádržnému systému pro objekt Městských služeb Hustopeče. „Městské služby nyní platí za odvod srážkové vody kolem 100 tisíc korun ročně. Svodem do retenčních nádrží by tak došlo nejen k velké finanční úspoře, ale také k využití zachycené vody“ upřesnil Švásta.

-ves-

odebírejte přes RSS