Areál polikliniky ozdobí nové parkoviště

17. 8. 2022 · 1 minuta čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města

Parkování u polikliniky a nového Domova důchodců bude mnohem příjemnější. Nevzhlednou zpevněnou plochu nahradí parkovací místa s vsakovací dlažbou lemovaná zelení a chodníkem.


Čilý pracovní ruch vládne v těchto dnech před nově zbudovaným Domovem pro seniory v Hybešově ulici. Stavební firma zde dokončuje nové parkoviště a chodník kolem polikliniky až k areálu nemocnice. „Tento pozemek byl původně mnohem větší, ale rozdělili jsme jej na půl, kdy na jedné polovině vyrostl díky Jihomoravskému kraji Domov pro seniory a na druhé polovině nyní budujeme parkoviště. Vznikne tady díky místní stavební firmě TD LKW, která vyhrála výběrové řízení, dohromady 74 parkovacích míst,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová. 

Investice za bezmála 5 milionů korun bude hrazena z prostředků města a přestože práce pokračují velmi rychle, hotovo bude až po dokončení kanalizační přípojky, kterou ve spodní části nového parkoviště buduje pro areál nemocnice Jihomoravský kraj. „Termín dokončení máme na konec září, ale protože souběžně s námi probíhají i práce na vnitřních kanalizačních rozvodech nemocnice a nového Domova důchodců, tak musíme počkat, až dělníci udělají potřebné rozvody ve spodní části našeho parkoviště,“ vysvětluje investiční technik města Radek Krušina.

Ze stejného důvodu bude během září na čas omezen provoz v sousední ulici Žižkova, kde se nové přípojky napojí na městskou kanalizaci. 

S otevřením parkoviště se počítá v měsíci říjnu, následovat bude ozeleněné prostoru. Přibude i platební automat na mince a karty. Platební režim tu však bude oproti zbytku města mírně odlišný. „Parkoviště bude sloužit primárně klientům a pacientům polikliniky, nemocnice a Domova pro seniory, proto třeba držitelé karty ZTP zde budou mít parkování zdarma. Určitě nechceme aby parkoviště sloužilo na nějaké dlouhodobé stání, jako třeba parkoviště u vlakového nádraží v Bratislavské ulici,“ vysvětluje starostka Potměšilová. -nov-

odebírejte přes RSS