Obsah popelnic na směsný odpad nás překvapil

25. 6. 2024 · 2 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video
Téma Z města
Podle celorepublikových průzkumů se až tři čtvrtiny obsahu běžné české popelnice na směsný odpad dají vytřídit. Zajímalo nás, jaká je realita v Hustopečích, proto jsme v dubnu zorganizovali vlastní fyzickou analýzu odpadu. Dopadli jsme lépe, ale výsledky nás přesto nemile překvapily. 


Velkou část odpadu, kterou jsme v popelnicích na směsný odpad objevili, by bylo možné ještě vytřídit. Ten se však běžně odveze rovnou na skládku. Poplatky za nadlimitní množství uloženého odpadu na skládce se každoročně zvyšují, a proto stále rostou i náklady na odpadové hospodářství města. V roce 2023 jsme za nadlimitní množství odpadu zaplatili skoro 300 tis. Kč. 

Téměř polovinu odpadu by bylo ještě možné vytřídit 

 Analýza odpadu probíhala na dvoře základní školy Komenského, kam jsme svezli přibližně 250 kg směsného odpadu. Oddělili jsme zvlášť odpad z rodinných a bytových domů. Poté jsme se jím ručně probírali a separovali na jednotlivé druhy (směsný odpad, bio, plast, papír, sklo, textil apod.). Každou vyseparovanou složku jsme zvážili a zaznamenali její hmotnost. Nakonec jsme zjistili, že vytřídit a dále recyklovat by se dalo 120 kg odpadu. 

Léky, oblečení, dokonce i sluchátka!

Ve zkoumaném odpadu jsme našli skleněné láhve, plechovky, léky, časopisy, oblečení, a dokonce i baterie. Nic z toho do černé nádoby na směsný komunální odpad ale nepatří. Co nás nejvíce překvapilo? 

Přibližně třetina byla bioodpad!

Bioodpad tvořil zhruba třetinu obsahu popelnic (v rodinných domech 30 %, v bytech 43 %). Našli jsme odpad ze zahrady, slupky i zbytky ovoce a zeleniny. Ve městě jsou přitom na bioodpad rozmístěné hnědé nádoby, jejichž obsah se sváží do kompostárny, kde z něj vzniká žádaný kompost. Ten využijeme například v parcích jako přírodní hnojivo, které vrátí půdě živiny. Kromě toho pomůžete rozpočtu města. Protože zpracování 1 tuny bioodpadu na kompostárně nás stojí 1 131 Kč. Pokud ho ale odvezeme na skládku, zaplatíme za něj 5 597 Kč! 

Netřídíme stoprocentně plast, papír ani nápojové kartony 

Zaskočilo nás také, kolik se v odpadu objevilo plastu a nápojových kartonů (v rodinných domech tvořil 12 % obsahu a v bytových domech téměř 8 %). Sáčků, obalů od potravin, PET láhví nebo kartonů od džusů či mléka tam bylo opravdu mnoho. Také jsme našli spoustu papíru (v rodinných domech 4 %, v bytech 5,5 %) v podobě novin, časopisů i reklamních letáků. Zaskočilo nás to především proto, že každý z nás může tyto odpady třídit v pohodlí domova do speciálních pytlů, které dostávají domácnosti zdarma. Stačí si je vyzvednout na městském úřadě, a jakmile pytel naplníte, v den svozu ho jen postavíte před dům. 

Co bude dál?

Podpoříme třídění bioodpadu Díky výsledkům analýzy víme, že máme v Hustopečích v třídění odpadu mezery, a  můžeme se zaměřit na jejich zlepšení. Jako první krok podpoříme třídění bioodpadu, resp. budeme hledat cesty, jak zefektivnit třídění mj. kuchyňských biologických odpadů. 

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

 

odebírejte přes RSS