Uzavírka ulice Nádražní

4. 7. 2024 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vážení spoluobčané,

Od 10. července začne kompletní rekonstrukce krajské komunikace na ul. Nádražní. Tato rekonstrukce je naplánována do tří etap.

Od 10. 7. do 11. 8. bude probíhat výměna silničních obrubníků a přídlažby.
Od 12. 8. do 31. 8. bude probíhat sanace levé poloviny komunikace od autobusového nádraží po čerpací stanici Hádlík.
Od 1. 9. do 15. 9. pokládka asfaltových vrstev komunikace.

Po celou dobu opravy bude ulice Nádražní uzavřena pro všechna motorová vozidla ve směru na Nádraží Šakvice – Mikulov. Obousměrná objízdná trasa bude vedena přes obce Starovičky a Šakvice.

Ulice Nádražní bude průjezdná pouze pro zásobování místních firem na ul. Nádražní, IZS a autobusovou dopravu. V intravilánu města bude ulice omezeně průjezdná dle přechodného dopravního značení.

Dále žádáme zdvořile všechny obyvatele ul. Nádražní, aby komunikaci využívali jen v nutných případech a pro svá vozidla našli náhradní parkování ve městě.

Veškeré uzavírky najdete v přiložených mapách. O případných změnách budeme neprodleně informovat přes městské informační kanály, jakmile je získáme od investora, kterým je Jihomoravský kraj.

Semafory 1
Semafory 2
Posuvná pracovní místa
Úplná uzavírka tranzitu
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí o uzavírce


Vyjádření firmy GEFAB, které zpracovávalo dopravní značení pro Jihomoravský kraj.

od 10.7.2024 - 15.9.2024 (30.9.2024 s rezervou) - úplná uzavírka ulice Nádražní mimo dopravní obsluhy.

od 10.7.2024 - 12.8.2024 bude osazeny v úseku uzavírky dvě pohyblivé pracovní místa v délce 50m.

od 12.8.2024 dle jednotlivých etap osazeny SSZ, kde právě v místě provádění prací nebude vůbec umožněn vjezd na ulici Nádražní.

Předběžně od 9.9.2024 budou prováděny živice, tedy vždy po dobu 2 dnů nebude možný vjezd z bočních ulic přilehlých k uzavírce na ulici Nádražní.

Autobusová zastávka směrem do města bude po dobu uzavírky zrušena bez náhrady.

Autobusová zastávka směrem na Šakvice bude po dobu probíhajících prací v tom místě přesunuta o 50m směrem k Šakvicím.

Jiný vliv uzavírka na linkovou dopravu nemá. Autobusové nádraží bude plně obsluhováno.

odebírejte přes RSS