Adaptační skupinka pro ukrajinské děti je v provozu!

4. 4. 2022 · 3 minuty čtení · 10 fotografí · 1 video
Téma Z města

Přijaly azyl v Hustopečích a chtějí pracovat, ale neměly kam umístit své děti. Hustopečské školky jsou přeplněné, a tak se jako nejvhodnější formou pomoci ukrajinským maminkám ukázalo zřízení zvláštní skupinky.


Pomoc ukrajinským uprchlíkům v Hustopečích dosáhla na další pomyslnou metu. Po všemožných sbírkách a hledání ubytování i zaměstnání se podařilo rozjet adaptační skupinku pro předškolní děti za pomoci ukrajinských maminek ubytovaných v Centru volného času Pavučina a dobrovolníků z Hustopečí. „Celé to začalo tím, že jsme se s maminkami z Pavučiny seznámily, povídaly si a zjišťovaly možnosti. A když bylo jasné, že je třeba zařídit zvláštní místo pro ukrajinské děti, tak jsem se toho spolu s dalšími chytla a pomohly jsme to celé zařídit, sháněly jsme věci, organizovaly stravu a podobně. Teď už jsme tu jen jako pomocnice, než si to všechno nějak sedne,“ popisuje vznik skupinky Dita Fialová, která se zcela přirozeně stala vůdčí osobností při komunikaci s maminkami.

Po nalezení vhodných prostor, prozatím v malém přednáškovém sále Kina, a jejich vybavení, nastal čas i na legislativní řešení skupinky. „Město Hustopeče si bylo od počátku vědomo toho, že těch dětí je tu hodně a že jich bude přibývat. Hledali jsme možnosti, za jakých podmínek nějakou skupinku zřídit a nakonec se po poradě s Ministerstvem školství ukázala jako nevhodnější varianta právě adaptační skupina, a po poradě s našimi právníky jsme tuto skupinu zařadili pod Pavučinu. Ta má totiž k dispozici i M-klub v Herbenově ulici, kam se děti pravděpodobně přesunou, protože tam je to zázemí pro ně úplně ideální. S tím vším souvisí i změna zřizovací listiny Pavučiny, aby to všechno bylo tak, jak má být. Protože bohužel předpokládáme, že skupina pro ukrajinské děti nebude fungovat jen krátkodobě, ale že to bude na delší dobu,“ popsala peripetie se vznikem skupiny starostka Hana Potměšilová.

O děti se kromě dobrovolníků starají především samy maminky. V každodenním programu mají i seznamování se s městem, s českým jídle a i s českými kamarády - děti z našich školek už byly na prvních seznamovacích návštěvách a nabídly i společné procházky. 

Starší děti se postupně zařazují přímo do škol a na Pavučině už se formují i první kurzy češtiny, aby adaptace dětí i dospělých byla co nejjednodušší. „Když jsme do Hustopečí přijely, hned jsem říkala, že jsem učitelka a chci pomáhat našim dětem. Mám dokonce i kurzy posttraumatické terapie, což se výborně hodí. Je úžasné, jak jste nám v Hustopečích vyšli vstříc a že nám tolik lidí pomáhá. Děti jsou klidnější, když jsme s nimi a já moc děkuji za vše, co pro nás děláte,“ říká učitelka dětí Valentina.

Protože na provoz nově vznikajících skupin neexistuje státní podpora, rozhodlo se město Hustopeče pomoci s financováním péče o ukrajinské předškolní děti pomocí zvláštní sbírky. „Rada města schválila zřízení zvláštního transparentního účtu, kam bude možné posílat příspěvky vyloženě pro tuto skupinku. Ještě ale čekáme na schválení z Jihomoravského kraje,“ dodává starostka s tím, že příspěvky dárců a sponzorů se prozatím ukazují jako jediná možnost, jak sehnat prostředky na provoz skupinky.

Podle postupu města se postupně zřizují další skupinky po celém mikroregionu a i v Hustopečích jsou další děti vítány. „Pokud někdo víte o dětech v Hustopečích, které by mohly do skupinky docházet, určitě se nám ozvěte. Bohužel nemáme kapacity pro to, aby se k nám dostaly děti z celého Hustopečska, ale myslím si, že to ani není žádoucí. Máme třeba velkou skupinu ukrajinských uprchlíků v Bořeticích a zdejší farnost ve spolupráci s obcí už zařídila podobnou skupinku na faře. Takže město Hustopeče jako obec s rozšířenou působností hledá ty možnosti a dává příklad, jak se to dá udělat,“ zakončila starostka. -nov-

odebírejte přes RSS