Aktuální uzavírky v Hustopečích

6. 9. 2019 · 1 minuta čtení · 4 fotografie
Téma Z města

Vážení občané,
z důvodů výstavby další etapy cyklostezky, opravy železniční tratě a rekonstrukce silnice v ulici Tábory budou v Hustopečích v období září až prosinec 2019 následující uzavírky a omezení.
Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.
Hana Potměšilová, starostka města

V době od 04.09.2019 do 31.12.2019 bude zahájena výstavba cyklostezky v ulici Bratislavská. Stavební práce budou probíhat na hranici průjezdního úseku silnice II/425 v km provozního staničení km 21,483 až km 21,895, ve směru na Břeclav vpravo. Křižovatka s místní komunikací v ulici Masarykovo nám. zůstane průjezdná. Před přechody pro chodce bude umístěno dopravní značení B30 + E13 s textem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“, v celém úseku stavby bude chodník pro chodce uzavřený.
45037 
V době od 09.09.2019 do 15.12.2019 bude uzavřený železniční přejezd P7008 v Hustopečích  
Dne 07.09.2019 budou zahájeny práce na Opravě železniční trati Šakvice – Hustopeče Železniční přejezd č. P7008 – u garáží v ulici Vinařská v Hustopečích – bude pro silniční dopravu na místní komunikaci zcela uzavřen.
45038

V době od 09.09.2019 do 26.09.2019 bude probíhat PRVNÍ etapa rekonstrukce vozovky místní komunikace v ulici Tábory. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Vrchlického a Dvořákova, včetně těchto křižovatek. V ulici Dvořákova bude obousměrný provoz. Autobus městské linkové osobní dopravy bude uzavřeným úsekem projíždět. 
45039

V době od 13.09.2019 8:00 hod. do 15.09.2019 21:00 hod. bude uzavřena silnice II/381, II/420 a III/0544.   Maverick Rescue z. s., IČO 22662090, Žebětín 1082, 641 00  Brno, bude v uvedených dnech pořádat automobilovou soutěž XIV. Divácká 13ᵒ.
45040

odebírejte přes RSS