Anti-Covid rozvezen, začíná dezinfekce veřejných ploch

8. 4. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Z města

V minulém týdnu Krizový štáb Hustopeče ve spolupráci s Mikroregionem Hustopečsko zajistil pro celý správní obvod, který tvoří 28 obcí a měst, poměrně velké množství dezinfekce za velmi přijatelnou cenu přímo od výrobce, kterým je česká společnost Čepro a.s. 

Dezinfekce byla objednána s příslibem přednostního dodání pro města a obce. Během několika dnů byla dezinfekce připravena k vyzvednutí ve výrobním závodě. S dopravou městu ochotně vypomohl Hasičský záchranný sbor ČR a celou dodávku více jak 3700 litrů obratem přivezl. Ihned po dodání dezinfekce do Hustopečí byla členy krizového štábu a pracovníkem mikroregionu zajištěna distribuce do jednotlivých obcí, které si tuto naši pomoc pochvalovaly.

Největší část dezinfekce zůstala v Hustopečích, kde ji zaměstnanci města neprodleně rozváželi do všech provozoven, které zajišťují pro naše občany jak zásobování, tak i další nezbytné služby. Kromě zdravotních a sociálních institucí dezinfekci dostaly prodejny potravin, výdejny zboží, vývařovny jídel, pekárny, veřejné budovy, květinářství aj. Zkrátka jsme se snažili pomoci provozovnám, které v této velmi složité době zajišťují pro naše občany alespoň ty nejnutnější služby, a věřte, že jsme za jejich obětavost velmi rádi. 

V nejbližší době zahájí pracovníci Městských služeb Hustopeče dezinfekci veřejně přístupných ploch, jako jsou nádraží, zastávky, dětská hřiště, lavičky, odpadkové koše či ostatní místa, kde se pohybují dospělí i děti. Toto opatření je dalším v řadě, kterým se město snaží přispět k boji s epidemií a tím k ochraně životů a zdraví svých občanů. 

Ve skladech města ještě část dezinfekce zůstala jako rezerva. Bude sloužit k opětovné dezinfekci veřejných prostor či jako rezerva pro nejnutnější případy. 

Hana Potměšilová
starostka města

odebírejte přes RSS