Bagry vyjely. Amfiteátr bude hotový do konce roku

29. 3. 2023 · 2 minuty čtení · 8 fotografí · 1 video
Téma Z města
Do zahrady za společenským domem vyjela tento týden těžká technika. Po sedmi letech od prvotního plánu rekonstrukce společenského domu se začíná realizovat první část – venkovní přírodní amfitéatr, který bude sloužit jako zázemí pro krojované hody, letní kina, venkovní koncerty, divadla a další. 


Hotovo by mělo být na konci letošního roku. Náklady na stavbu přesahují 25 milionů korun, které město zaplatí ze svého. „Bohužel se nám nepodařilo najít vhodnou dotaci, ale spoléháme na to, že část prostředků se nám podaří pokrýt dílčími projekty, třeba na ozelenění. A stále je tu ta možnost, jako o Pavučiny, že se dotaci podaří najít zpětně,“ doufá místostarosta Josef Horák. 

Venkovní amfiteátr byl vyčleněn z komplexního projektu na obnovu společenského domu, který v roce 2016 začala plánovat pracovní skupina pod vedením tehdejšího radního pro kulturu Romana Záruby. „Tehdy jsme do dávali dohromady s Jakubem Cahou a byl to dlouhý proces, takže jsem rád, že se bagruje,“ usmíval se na jednom z kontrolních dnů, které budou stavbu provázet. 

Po dlouhém procesu připomínkování, ve kterém se k architektonickému projektu vyjadřovaly dotčené komise města a spolky, i široká veřejnost, se veškeré technicky možné připomínky zapracovaly do společné studie a v listopadu 2019 se začalo s tvorbou projektové dokumentace. Ta byla hotová koncem loňského roku a protože její součástí byl právě i venkovní areál, mohlo se začít s hledáním zhotovitele. „Hlavní vstup bude z ulice Bratislavská, kde vznikne příjezdová cesta a parkoviště. Nad ním vyroste pódium s kompletním zázemím a toaletami, taneční plac a zelená plocha. Terén se tu svažuje, takže jej využijeme a vytvoříme tu takové zatravněné terasy. Po obou stranách areálu povedou dvě cesty a zatím budou končit u schodiště do společenského domu, aby byl přístup k vnitřním toaletám. Tím prozatím investice končí, samotný společenský dům zatím není na pořadu dne,“ popisuje budoucí areál místostarosta Horák. 

Důvodem jsou extrémně vysoké náklady, které se pohybují okolo 100 milionů korun. Přesto se neustále hledají vhodné dotační tituly, které by v budoucnu s rekonstrukcí pomohly. Projektová dokumentace počítá s kompletní rekonstrukcí a modernizací jak hlavního sálu, tak veškerého zázemí, prostor M-klubu i přilehlé hospody. To vše při zachování historického odkazu budovy. -nov-

odebírejte přes RSS