Centrum pro ohroženou rodinu otevřelo v Hustopečích svou pobočku

22. 11. 2019 · 2 minuty čtení · 6 fotografí · 1 video

V suterénu polikliniky začala 6. listopadu oficiálně fungovat nová pobočka Centra pro ohroženou rodinu (COR) organizace Ratolest Brno.


„Jsme sociální služba pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Mohou to být problémy tak vážné, že může v některých extrémních případech hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče,“ přiblížila oblast působení centra jeho vedoucí Zuzana Gheza. „Naším cílem je, aby děti mohly vyrůstat ve svých vlastních biologických rodinách a zároveň, aby ty rodiny pro ně představovaly bezpečné prostředí,“ pokračovala vedoucí.
COR pracuje zejména s těmi rodinami, kde se rodiče potýkají s více problémy najednou. „Nejčastěji se to týká výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí či nevyhovující bytové situace a v důsledku těchto problémů je ohrožen zdravý vývoj dítěte,“ popsala Gheza.
Služby COR jsou určeny pro všechny lidi žijící v Hustopečích nebo přilehlých obcích spadajících do správního obvodu ORP Hustopeče. „V rámci našeho odboru jsme o takovou službu dlouhodobě usilovali. Jednak nám to hodně pomáhá při práci v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí a jednak to pomáhá samotnému regionu,“ radoval se vedoucí Sociálního odboru Městského úřadu Hustopeče Tomáš Laz.
Právě OSPOD po dohodě s klienty často zprostředkuje kontakt s potřebnými rodinami Hustopečska. Na COR se však může obrátit jakákoli rodina, která se dlouhodobě nachází v obtížné životní situaci nebo potřebuje poradit s péčí a výchovou dětí. „Pobočka prostřednictvím své sociální pracovnice nabízí služby jako je poradenství, doprovod při jednání s institucemi, pokud si ten člověk není jistý v komunikaci s nějakou institucí, úřadem nebo i školou. V případě potřeby navazujeme spolupráci s dalšími odborníky. Pomáháme také s nácvikem konkrétních dovedností, chování v konkrétních situacích, přicházíme s různými rozvojovými aktivitami pro rodiče a děti a podobně,“ vysvětlila Zuzana Gheza.

Tyto služby jsou poskytovány zejména terénně, v přirozeném prostředí klientů, schůzky se ale mohou odehrávat i v příjemném zázemí nové pobočky na Hybešově ulici. „Máme tady vybavený dětský koutek, aby se tu děti cítily dobře. Máme tu různé hry a pracovní listy, s jejich pomocí zjišťujeme, jaké jsou potřeby dítěte, abychom s rodinou mohli dále pracovat,“ uvedla sociální pracovnice pobočky COR v Hustopečích Jana Schäferová.

Principy COR jsou dobrovolnost, důvěrnost a bezplatnost. Provoz pobočky byl finančně podpořen i obcí s rozšířenou působnosti Hustopeče a její služby jsou dotovány z fondu Evropské unie.

Kontaktní informace pobočky:
RATOLEST BRNO, z.s. – Centrum pro ohroženou rodinu, pobočka Hustopeče
sociální pracovnice Mgr. Jana Schäferová

M: +420 773 426 376, E: cor@ratolest.cz
Hybešova 5, 693 01 Hustopeče
www.ratolest.cz/centrum-pro-ohrozenou-rodinu48472
Projekt „Zůstat spolu – sociálně aktivizační služby v MAS Hustopečsko“, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost. 

odebírejte přes RSS