Český statistický úřad plánuje výběrové šetření v domácnostech

26. 1. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Každoroční výběrové šetření Českého statistického úřadu o životních podmínkách domácností v České republice se bude konat v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Smyslem tohoto zjišťování je získání dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Úřad osloví 11 545 domácností, z nichž se 6 825 zúčastnilo v přechozích letech. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat je nesmírně důležitá a umožní získat informace, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Případné dotazy, pokud budete osloveni, směřujte na pracovnici Krajské správy ČSÚ v Brně Michaelu Kolářovou, tel.: 542 528 233.

Kateřina Sendlerová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně

Celé znění dopisu

odebírejte přes RSS