Chcete snadněji třídit?

17. 5. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Myslíte si, že to máte daleko ke kontejnerům na tříděný odpad? Chcete snadněji třídit? Napište nám. Zkusíme najít místo a řešení. 

Z výzkumu společnosti EKOKOM vyplývá, že nejvíce omezujícím faktorem pro třídění je dostupnost (hustota) sběrné sítě. Průměrná docházková vzdálenost v České republice je, podle společnosti EKOKOM, 97 m. S rostoucí vzdáleností ke kontejneru motivace třídění klesá. Myslíme si, že třídění odpadů má smysl, a proto chceme v Hustopečích zvýšit počet sběrných hnízd a kontejnerů. Využijte možnost ovlivnit, kde budou kontejnery stát. Napište nám svůj tip, kde si myslíte, že by Vám kontejnery pomohly komfortněji třídit odpady. 

Nápady na zřízení nových sběrných míst nebo na doplnění kontejnerů do stávajících hnízd pište na nemecek@hustopece.cz, nebo volejte na 519 441 084. Psát můžete kdykoliv, výzva není časově omezena. Berte ale v potaz, že umístění kontejnerů má svá pravidla a omezení (dostupnost pro těžké svozové auto, pokud možno zpevněná plocha, pozemek nejlépe městský nebo veřejný apod.), proto pravděpodobně nepůjde vyřídit veškeré náměty. Ale pokusíme se. Děkujeme za spolupráci.
Ondřej Němeček, Odbor životního prostředí 


odebírejte přes RSS