Členové rady

POTMĚŠILOVÁ Hana PaedDr.
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail:
starostka@hustopece.cz
Radní pro zdravotnictví, bezpečnost a strategické dokumenty

ŠVÁSTA Bořivoj
Kandidát za: Zdravé Hustopeče
e-mail:
mistostarosta@hustopece.cz
Radní pro životní prostředí a sport

HORÁK Josef Bc.
Kandidát za: 
KDU-ČSL
e-mail: horak@hustopece.cz

Radní pro rodinnou politiku, bydlení a komunitní energetiku

IVIČIČ Stanislav Ing.
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail: zm.ivicic@hustopece.cz
Radní pro finance a rozvoj města

KYNCLOVÁ Beata Mgr.
Kandidát za: Zdravé Hustopeče
e-mail: zm.kynclova@hustopece.cz
Radní pro školství a kulturu

VEJPUSTEK Michal Bc.
Kandidát za: ČSSD
e-mail:
zm.vejpustek@hustopece.cz
Radní sociální oblast

FRANK Vojtěch Ing.
Kandidát za: KDU-ČSL
e-mail: zm.vfrank@hustopece.cz
Radní pro investice a participativní rozpočet