Členové zastupitelstva

POTMĚŠILOVÁ Hana PaedDr.
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail: starostka@hustopece.cz
Starostka

ŠVÁSTA Bořivoj
Kandidát za: Zdravé Hustopeče
e-mail: mistostarosta@hustopece.cz
1. místostarosta

HORÁK Josef Bc.
Kandidát za: KDU-ČSL
e-mail: horak@hustopece.cz
2. místostarosta

IVIČIČ Stanislav Ing.
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail: zm.ivicic@hustopece.cz
Radní
Předseda Finančního výboru ZM

KYNCLOVÁ Beata Mgr.
Kandidát za: Zdravé Hustopeče
e-mail: zm.kynclova@hustopece.cz
Radní
Předsedkyně Školské a kulturní komise

FRANK Vojtěch Ing.
Kandidát za: KDU-ČSL
e-mail: zm.vfrank@hustopece.cz  
Radní

VEJPUSTEK Michal Bc.
Kandidát za: ČSSD
e-mail: zm.vejpustek@hustopece.cz
Radní

BRABCOVÁ Ivana Mgr.
Kandidát za: NEZÁVISLÍ
e-mail: zm.brabcova@hustopece.cz

BUNDILOVÁ Ivana Ing.
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail: zm.bundilova@hustopece.cz

FRANK Jan Ing.
Kandidát za: KDU-ČSL
e-mail: zm.jfrank@hustopece.cz

HÁDER Zbyněk Mgr. Ing.
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail: zm.hader@hustopece.cz

HOMOLA Richard
Kandidát za: NEZÁVISLÍ
e-mail: zm.homola@hustopece.cz
Předseda kontrolního výboru ZM

JURÁK Pavel Bc.
Kandidát za: Zdravé Hustopeče
e-mail: zm.jurak@hustopece.cz

KOPOVÁ Kateřina Ing.
Kandidát za: Zdravé Hustopeče
e-mail: zm.kopova@hustopece.cz

NEŠPOROVÁ Blanka Mgr.
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail: zm.nesporova@hustopece.cz

ONDROVÁ Martina
Kandidát za: Sdružení nestraníků
e-mail: zm.ondrova@hustopece.cz

PREGRTOVÁ Hana, DiS.
Kandidát za: ODS
e-mail: zm.pregrtova@hustopece.cz
Předsedkyně Komise obřadů a slavností

RYBÁŘ Zdeněk
Kandidát za: ODS
e-mail: zm.rybar@hustopece.cz

SEDLÁČEK Zdeněk Ing.
Kandidát za: NEZÁVISLÍ
e-mail: zm.sedlacek@hustopece.cz

UNGER Jiří Mgr.
Kandidát za: NEZÁVISLÍ
e-mail: zm.unger@hustopece.cz

VACHALA Oldřich Ing.
Kandidát za: ODS
e-mail: zm.vachala@hustopece.cz