Další jednání Rady se uskutečnilo v úterý 7. dubna

8. 4. 2020 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města
Radní města Hustopeče na své 42. schůzi řešili body týkající se současného nouzového stavu, nákup sbírkových předmětů pro Městské muzeum a galerii, ale také opravu asfaltového povrchu v areálu CVČ Pavučina.

Město odsouhlasilo nákup materiálu na výrobu ochranných štítů
„Schválili jsme částku 20 000,- na pořízení materiálu pro tisk ochranných štítů na 3D tiskárnách,“ seznámil nás s nákupem tiskových strun místostarosta města Bořivoj Švásta. Hotové štíty putovaly ke zdravotníkům, lékárníkům a pracovníkům sociálních služeb na území města Hustopeče. „Štíty jsou již u svých majitelů,“ doplnil Švásta. 

Hustopeče nakoupily zásoby dezinfekce Anti-Covid
Město nepodceňuje současnou situaci a schválilo pořízení dezinfekce. Dávky Anti-Covidu obdržely všechny organizace města a v přiměřeném množství i zdravotnická zařízení a lékárny na území Hustopečí. „Dezinfekci získaly i otevřené provozovny ve městě, které zajišťují základní provoz pro občany Hustopečí – pekárny, vývařovny, výdejny, zahrádkářské potřeby či prodejny potravin. Část jsme si nechali jako rezervu a např. pro městské služby, které dezinfikují i veřejná prostranství“ popsal investici místostarosta. Městskou kasu vyšel nákup Anti-Covidu na 53 560,- včetně DPH.

Radní dali zelenou odložení splatnosti nájmu za nebytové prostory
„Dostali jsme několik žádostí o snížení nebo odpuštění nájmu a nakonec jsme se rozhodli, že situaci budeme řešit komplexně,“ řekl ohledně nájmů v městských nebytových prostorech místostarosta. Splatnost se posunuje z důvodu nemožnosti řádného užívání pronajatých prostor v důsledku vyhlášeného nouzového stavu, a odkládá se o 60 dnů po ukončení vyhlášeného nouzového stavu nebo opětovného povolení k zahájení činnosti. „S ohledem na zákon o obcích může částky nad 20 tisíc korun odpustit zastupitelstvo města. Vždy se sčítají částky za celé období. Protože nevíme, jak dlouho tento stav bude trvat, nemůžeme ani říct, které nájmy by mohla řešit rada města a které zastupitelé. Proto jsme na radě rozhodli o odložení a o odpuštění budeme debatovat na zastupitelstvu,“ reagovala telefonicky starostka města Hana Potměšilová.

Sbírkové předměty obohatí Městské muzeum a galerii
Částka 2 120,- putovala na nákup sbírkových předmětů, které se stanou součástí místního muzea a galerie. „Jedná se převážně o pohlednice, korespondenční lístky a fotografie, z nichž některé jsou z počátku 20. století,“ představila nám nákup starostka.


54598

54599

V areálu CVČ Pavučina se bude měnit asfaltový povrch
Radní města schválili nabídku dodavatelské firmy na opravu plochy v areálu Centra volného času Pavučina. „Za branou areálu je rozbitý asfalt, a protože prostory v současnosti procházejí rekonstrukcí; například zde vznikne nová pocitová stezka; tak se město rozhodlo i pro nový asfaltový povrch,“ popsal Švásta. Investice nepřesáhne částku 300 000,-   

-vyh-

 

odebírejte přes RSS