V Hustopečích se vykoledovalo 117 955 korun

23. 1. 2018 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Letošní osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky je u konce. Nejen v Hustopečích, ale i v ostatních obcích a městech, je již sečteno. Do této tradiční celorepublikové kampaně se zapojilo téměř 1800 dobrovolníků z břeclavského okresu. Tříkráloví koledníci od 1. do 14. ledna vyrážejí do ulic, navštěvují naše domovy, předávají radostnou zvěst o narození Ježíška, obdarují tříkrálovým cukříkem, a prosí o finanční příspěvek pro potřebné.
I v Hustopečích se malí i velcí koledníci s 20 zapečetěnými pokladničkami z městského úřadu objevili v městských ulicích. Počasí oproti loňskému ročníku bylo velmi teplé, žádný mráz ani sníh, což bylo dobrým impulsem ke zdárnému průběhu sbírky. Bohudíky!
Koledování je výjimečná událost. Je to čas plný překvapení a dobré nálady. Je pravda, že ne všechny dveře jsou pro koledníky otevřeny a není samozřejmostí, že by všechny domácnosti pochopily přínosy Tříkrálové sbírky.
Největší odměnou pro ty, kteří se do sbírky různými způsoby zapojují, ať již samotným obcházením či finančním přispěním do pokladničky, je dobrý pocit z toho, že udělali něco pro dobrou věc, a to je, jak se domnívám, též motivací koledníků.
Letos se vykoledovalo v Hustopečích neuvěřitelných 117 955 Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2017 pomohl již v mnoha projektech břeclavské Charity. Mezi nejdůležitější projekty podpory patřil rozvoj mobilního hospice svatého Martina, domov pro matky s dětmi sv. Agáty bez přístřeší v krizových situacích a nový projekt, který se rozjíždí zejména letos, je podpora tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v akutní nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních institucí a služeb.
Jsem nesmírně ráda, že se pořád najdou lidé, kteří si cení tradic a mají otevřená srdce pomoci druhým. Tříkrálová sbírka je sice u konce, dobrý pocit však přetrvává ještě dlouho po rozpečetění poslední pokladničky.
Takže děkuji všem jménem Oblastní charity Břeclav, kdo přispěli k charitnímu dílu, ať samotným koledováním, organizováním či přispěním do pokladničky. Upřímné díky!

Jana Studýnková, koordinátorka tříkrálové sbírky OCH Břeclav

23520


odebírejte přes RSS