Den země spojila Pavučina s úklidem města

23. 4. 2024 · 1 minuta čtení · 9 fotografí · 1 video
Téma Z města
Centrum volného času Pavučina se každý rok hrdě zapojuje do dvou celostátních akcí, které se vzájemně doplňují – Ukliďme Česko a Den Země. Podruhé obě akce spojilo do jednoho dne a nabídlo tak celodenní program pro celé rodiny. 


Počasí moc nepřálo, ale i tak se našlo několik statečných, kteří vyrazili sbírat odpadky do centra i za město. Zatímco dopoledne pracovaly ruce, odpoledne se zaměstnala spíše hlava. Žáci Základní školy Komenského připravily po celém areálu Pavučiny několik vzdělávacích a poznávacích stanovišť. „Stanoviště připravujeme pro Pavučinu už dvacet let a pokaždé naši žáci přijdou s jinými tématy a hlavně jiným ztvárněním, což nás vždycky udivuje. Děti si všechno vybírají a připravují samy ve svém volném čase a my, učitelé, je pouze vedeme, pomáháme. Letos tu máme hodně stanovišť o třídění odpadu, poznávání zvířat a jejich stop, dokonce rozlišování dinosaurů, lovení ryb a podobně,“ chválila své žáky paní učitelka Ivana Franková a dodala, že po prezentaci na Pavučině budou žáci svá stanoviště připravovat i pro spolužáky z prvního stupně. 

Po splnění všech aktivit se mohli děti projet na koních, opéct si špekáček, zasadit lípu a fíkovníky nebo si zkusit kompostování. „V loňském roce jsme zasadily jahody, kterým se u nás dobře daří, a letos k nim přidáme právě fíkovníky a lípu srdčitou, kterou jsme dostali darem, tak se nám to tu zase zazelení. A aby se rostlinám dobře dařilo, máme v areálu i kompostéry a dnes si právě s dětmi vyzkoušíme, jak správně kompost založit, co tam patří a co naopak ne,“ chopil se lopaty vedoucí centra Petr Fridrich a spolu s dětmi se pustil do práce. -nov-

odebírejte přes RSS