Díl 9.: Správa a údržba budov

4. 1. 2018 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Devátý díl seriálu o Městském úřadu Hustopeče vám představí organizační složku Správa a údržba budov.
Organizační složka Správa a údržba budov se stará o movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví města Hustopeče a o další organizačně technické záležitosti. Složka má 11 zaměstnanců na celý pracovní úvazek – dvě administrativní pracovnice Veroniku Purovou a Věru Zuskovou, dále tři údržbáře Josefa Stroha, Libora Nováka a Jaroslava Zechmeistera a pět úklidových pracovnic Zdeňku Stehlíkovou, Simonu Stolárovou, Miroslavu Sovišovou, Drahomíru Kováčovou a Hanu Čelouchovou. Vedoucí složky je Hana Potůčková. „Další čtyři pracovníky máme na zkrácený úvazek. Jedná se o paní správcovou v Celném, uvaděčku a uklízečku smuteční obřadní síně a údržbáře na Poliklinice, společenském domě a kině,“ doplnila Potůčková.


Ve správě organizační složky je 11 budov: radnice, nový úřad na staré poště, dům U Synků, společenský dům, Kino, ubytovna Mostař, Penzion pro seniory, Poliklinika, smuteční obřadní síň, amfiteátr na Křížovém kopci a turistická ubytovna v Celném. Stará se také o 12 městských bytů. „Drobné úpravy a opravy dělají naši údržbáři. Pokud je potřeba odbornější a větší oprava nebo modernizace, tak to provádíme dodavatelským způsobem. Udělám poptávku po dodavatelích a výsledek předkládám ke schválení radě města. Poté dohlížím na realizaci,“ řekla Potůčková.
Jenom v letošním roce byla například provedena výmalba smuteční síně a stropních trámů spojená s instalací stropních svítidel. Na Poliklinice je také nový výtah a městské byty na ulici Smetanové mají nové komíny. Ve společenském domě byl demontován starý bar a v nevyužitých kancelářích bylo vybudováno nové zázemí pro bar a místnosti pro organizátory a paní uklízečku. „V současném době je ve společenském domě zkušební provoz nové kotle. V létě jsme opravily komíny a částečně i střechu na domě U Synků. Na ubytovně Mostař jsme ve třech bytech vyměňovali nevyhovující okna a ve dvou bytech instalovali nové sprchové kouty. Také Penzion pro důchodce potřeboval výměnu čtyř kuchyňských linek,“pokračovala výčtem oprav Potůčková.
Mezi další činnosti Správy a údržby budov patří údržba hustopečských kulturních památek - Morového sloupu a renesanční kašny. Na té byly v listopadu dodělány restaurátorské práce. „Také máme ve správě služební vozidla. Devět aut využívají zaměstnanci úřadu a dvě pečovatelská služba. Naši pracovníci také dováží a vydávají obědy pro všechny zaměstnance městského úřadu,“ doplnila Potůčková.
Dvě administrativní pracovnice na podatelnách zajišťují informační službu. „Staráme se o veškerou poštu, která přijde na Městský úřad Hustopeče. Roztřídíme a zaevidujeme ji. Poté ji přiřadíme na příslušné odbory. Zpracováváme i poštu, která přijde formou datových schránek. Dále podáváme veškeré informace, které návštěvníci úřadu potřebují. Vysvětlujeme jim, na koho se mají dále obrátit. Informace předáváme i volajícím, které následně přepojujeme,“ vysvětlila práci podatelny Veronika Purová.
Organizační složka zajišťuje kromě údržby i zabezpečení spravovaných budov, správu tržiště na Dukelském náměstí i revize pro veškerý spravovaný movitý a nemovitý majetek města. Navíc se jeden z údržbářů stará i o obě mateřské školy. „Někdy jsou opravdu vypjaté situace, aby se všechno zvládlo. Běžné opravy a údržby plánujeme, ale jsou i věci, které se naplánovat nedají a musíme je zvládnout,“ uvedla Potůčková.
V příštím díle vám představíme Odbor územního plánování.

-ves-

 

odebírejte přes RSS