Do Hustopečí se sjelo přes 300 skautů a skautek

15. 4. 2024 · 1 minuta čtení · 18 fotografí · 1 video
Téma Z města

Křížový kopec v Hustopečích obsadili skauti. V rámci jednoho ze svých tradičních jamboree se sem sjeli nejen místní, ale i jejich kamarádi z celého Hustopečska a partnerských měst, tedy Modry a Benátek nad Jizerou. 


Setkání probíhalo celý víkend a zatímco nejmenší nocovali ve společenském domě, ti starší si už od pátku stavěli vlastní stany. Po celou sobotu jste na uniformované skupinky mohli narazit i přímo v ulicích, kde plnily zadané úkoly. „Jamboree jsou svou podstatou soutěžní setkání, ale my jsme se v letošním roce rozhodli udělat jej nesoutěžně, abychom jednotlivé oddíly motivovali k větší spolupráci, poznávání, učení se od sebe navzájem. To vlastně podstata skautu. Proto i jednotlivá stanoviště jsou zaměřená na spolupráci a učení. Máme tu nějaké zdravovědné úkoly, poznávačky, stopování, taková klasika,“ smál se vedoucí hustopečských skautů Štěpán Prokeš. 

Hustopečský skautský oddíl Za jeden provaz, který měl celé setkání na starost, se ukázal být výborným hostitelem a stejně úspěšný mají i celé poslední roky. Sídlí v nové klubovně v ulici Nádražní, kterou si svépomocí opravují. „Musím říct, že nám ty opravy jdou pěkně od ruky, i když je stále na čem pracovat a bude to ještě na dlouho. Naše základna se však za poslední roky víc a víc rozrůstá, takže máme spoustu šikovných rukou, které se vším pomůžou,“ chválí své členy Prokeš a vypočítává, že k dnešnímu dni máme v Hustopečích téměř stovku skautů. -nov-

odebírejte přes RSS