Menu Hledat

Do Hustopečí se vrátila historická listina

9. 9. 2022 · 1 minuta čtení · 7 fotografí · 1 video
Téma Kultura
Městskému muzeu a galerii v Hustopečích byl dočasně propůjčen vzácný originál erbovní listiny císaře Maxmiliána z roku 1572, kterou byly Hustopeče povýšeny na město. Do Hustopečí se vrátila poprvé od roku 1960, kdy byla spolu s dalšími historickými archiváliemi odvezena do Státního okresního archivu v Mikulově. 


Zpět do Hustopečí se listina vrátila z důvodu blížících se oslav 450. výročí povýšení Hustopečí na město a návštěvníci muzea mají jedinečnou příležitost si ji prohlédnout. Listina je významná nejen pro Hustopeče, je to jediná Kulturní památka České republiky, o kterou mikulovský archiv pečuje. „Hustopeče měly velké štěstí, že místnost, kde byly archiválie uloženy před převezením do Mikulova, nikdy neshořela ani nebyla vykradena. Proto se do dneška dochovaly prakticky všechny listiny od vrchnosti z let 1362—1797, což je velká vzácnost a proto byl ten soubor v roce 1997 vyhlášen kulturní památkou .Dostává se jim i zvláštní péče a ochrany, jejich hodnota je nevyčíslitelná,“ vysvětluje ředitel mikulovského archivu Miroslav Svoboda.

Spolu s oslavami povýšení na město si Hustopeče připomínají i další historickou událost. Tím je připomínka 400 let od vyhnání novokřtěnců z Moravy. Od začátku září muzeum vystavuje repliky habánské keramiky a v uplynulém týdnu proběhla v muzeum přednáška o Jakobu Hutterovi a dějinách novokřtěnství. Vzpomínkové akce vyvrcholí 23. a 24. září, kdy se do Hustopečí sjedou zástupci hutteritů z celého světa, aby u Rajhradské studny v ulici Svatopluka Čecha slavnostně odhalili pamětní desku Jakoba Huttera. „V pátek 23. září budou hutterité přivítání zástupci města na nádvoří domu U Synků a poslechneme si proslovy a zdravice zástupců z různých zemí. V sobotu proběhne slavnostní odhalení pamětní desky, kam srdečně zvu i širokou veřejnost,“ pozvala vedoucí Městského muzea a galerie Soňa Nezhodová. 

Vystavenou listinu i výstavu habánské keramiky je možné navštívit ještě před výročními událostmi a to kdykoliv v otevírací době muzea. -nov-

odebírejte přes RSS
česky english deutsch