Do mateřských škol se přišlo zapsat přes 70 dětí

18. 5. 2018 · 2 minuty čtení · 12 fotografí · 1 video

Ve čtvrtek 17. května vítaly Mateřská škola Pastelka a Mateřská škola U Rybiček nové děti, které se přišly v doprovodu rodičů zapsat k předškolnímu vzdělávání. Ve třídách na ně čekaly školčátka, hračky i klauni. Zájem o zápis byl jako každoročně velký. „Máme 33 přihlášek na 25 volných míst, proto vím, že některé děti nebudu moc přijmout,“ uvedla ředitelka MŠ Pastelka Blanka Nešporová. Stejná situace je i ve druhé školce. „Dostali jsme přes 40 přihlášek, do základní školy nám odchází kolem 30 dětí,“ řekla ředitelka MŠ U Rybiček Eva Javůrková.

Při přijímacím řízení musí děti splňovat parametry dané školským zákonem. „V kritériích je na prvním místě dítě, které je předškolního věku a potom tříleté a čtyřleté děti. Požadavek zřizovatele je, aby měli rodič i dítě trvalé bydliště v Hustopečích,“ upřesnila Nešporová.
Rodiče dostali registrační čísla, podle kterých poznají, zda bylo jejich dítě přijato či nepřijato. „Koncem května vyhlásíme výsledky zápisu. Přijaté děti zveme na informativní schůzku, kde se rodiče seznámí s programem, koncepcí, provozem a se zařazením jednotlivých dětí do tříd,“ vysvětlila Javůrková.
Obě dvě školky nabízí adaptační program, který pomáhá novým dětem a jejich rodičům zorientovat se v prostředí a chodu školky. Největším problémem při nástupu do školky bývá malá samostatnost a silná vazba na rodiče. „Poslední generace jsou hodně závislé na rodičích, špatně se odpoutávají. Rodičům to nevyčítám, vím, že to přináší doba,“ podotkla Nešporová.
Od roku 2020 začne platit novela zákona, která ukládá povinnost přijímat i dvouleté děti. Mezi pracovníky ve školkách vzbudila obavy, protože nevymezuje kritéria, která jsou dnes platná. A to, že dítě, které půjde do školky, by mělo být bez plen, bez dudlíku a mělo by pít z hrnku. Jaký pohled na to mají někteří rodiče? „Myslím si, že záleží na dítěti, z jaké rodiny pochází, jak se staví ke kolektivu, jak má rádo děti. Některým dětem to může hodně prospět a některým ne. Je to na zvážení rodiče a hlavně maminky, která dítě zná,“ uvedla jedna z maminek. „Moje dcera už chodí do soukromé školky, takže s tím určitě souhlasím. Dnes je tlak na rodiče, aby se co nejdříve vrátili do práce. Začali jsme s jedním dnem v týdnu a postupně jsme to navyšovali,“ řekla druhá maminka. Většina dotazovaných uvítala to, že se možnost bude nabízet, přestože by ji třeba samotní nevyužili.

-ves-

 

odebírejte přes RSS