Do rybníků se vrací voda, v září začne oprava hráze.

28. 5. 2021 · 2 minuty čtení · 9 fotografí · 1 video
Téma Z města

Neobvyklá podívaná se naskytne každému, kdo se vydá v těchto dnech k hustopečským rybníkům - vyschlé dno zadní nádrže zahalila hladina vody. Ta se viditelně zvedla i v přední nádrži, kterou v září čeká oprava hráze.


Poslední velmi nadprůměrně deštivé týdny s sebou do Hustopečí přinesly úkaz, ve který už snad nikdo ani nedoufal – do hustopečských rybníků se vrací voda. Dokonce i do zadního, jehož dno bylo od vypuštění kvůli opravě hráze porostlé trávou. 

„Zadní rybník byl vypuštěn v roce 2017 kvůli opravě hráze a od té doby už sem voda nikdy nenastoupala. Hlavním přítokem obou nádrží by měl být pramen Štinkovky ve Vlčí dolině a samozřejmě spodní vody. Bohužel předchozí roky byly na srážky velmi chudé a až letos, kdy prší opravdu vydatně se ukazuje, že se voda vrátit může,“ popisuje stav rybníků Jana Hönigová z Odboru životního prostředí města Hustopeče a vysvětluje, že díky dešťům se „půda se nasytila vodou, doplnila zásoby spodních vod a přebytky, které už nedokáže pojmout pak stoupají na povrch. V případě členitého terénu, který právě máme tady v okolí rybníků, pak stéká do nejnižšího bodu, což je pramen a koryto Štinkovky. Když se podíváte do koryta, tak uvidíte mokrá místa a v některých úsecích i tekoucí vodu “

Ze zadního rybníka pak voda přitéká i do předního, kde je na první pohled jasně patrné zvednutí hladiny. „V obou nádržích musí být zachovaný určitý průtok. Tím, že voda v zadní nádrži vystoupala nad výpustné zařízení, pokračuje dál i do předního rybníka,“ ukazuje Hönigová otevřený stav. Odtud voda bohužel mizí už několik měsíců kvůli špatnému stavu hráze. 

Povodí Moravy, s. p., majitel vodního díla, připravuje dvě etapy rekonstrukce – odbahnění dna a následně opravu ucpaného výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a dílčí opravy propustných míst v hrázi. „V současnosti máme hotovou projektovou dokumentaci a podklady pro žádost o dotaci. Následně budeme vybírat zhotovitele. Podaří-li se celý proces zdárně dokončit, předpokládáme, že v září bychom chtěli předat staveniště,“ říká tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař 

Předpokládané náklady se podle projektové dokumentace šplhají k 19 milionům korun a pokud vše dobře půjde, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Zda se následně podaří rybník naplnit však stále zůstává otázkou. „Ten aktuální stav hladin rybníků potvrzuje to, co my v podstatě říkáme od začátku, že totiž průsaky hráze nesouvisí s plněním nádrže a že stav vody je čistě závislý na hydrometeorologické situaci. Jinými slovy - jestli se rybník po vypuštění a opravě hráze podaří znovu naplnit vodou, to záleží na tom, jaké budou srážky v době, kdy už bude rekonstrukce hráze a všech zařízení dokončená,“ tvrdí Chmelař. 

Pro Povodí Moravy je tak oprava hráze prioritou spíše z bezpečnostního hlediska, aby rybník plnil svoji funkci jako nádrž. Obyvatelé města, kteří se k rybníkům vydávají na procházky za neobvyklou podívanou však doufají, že počasí zůstane nakloněno a vodní hladiny obou rybníků nebudou jen chvilkovým unikátem. „Je to tu opravdu krásné. Vrátily se sem žáby, volavky, kachny tu vyvedly mladé, takže hezké prostředí,“ neskrývá radost Jana Hönigová. -nov-

odebírejte přes RSS