Dopravní seriál: Parkování

5. 4. 2018 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Třetího díl dopravního seriálu se zabývá parkováním. Poradí, jak správně parkovat, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. „Nesprávné stání a zastavení vozidel je v Hustopečích velkým dopravním problémem, zejména na obslužných komunikacích, sídlištích a v husté zástavbě,“ uvedl Robert Novák z krizového řízení.


Jedním z nejzatíženějších míst na odstavování vozidel je ulice Stodolní. V případě zastavení platí jiná pravidla, nyní se budeme zabývat stáním. „Po pravé straně zde často stojí vozidla, která porušují nařízení paragrafu 25, kde je jednoznačně stanoveno, že pokud vozidlo stojí, tak musí zůstat volné dva pruhy o šířce šest metrů. Navíc zde auta stávají v protisměru. Zákon umožňuje pouze stání vpravo, při pravém okraji,“ řekl zkušební komisař Petr Pacela. Ustanovení pro správné parkování je mnohem víc. „Stání před hranicí i za hranicí křižovatky lze od pěti metrů. Stejné pravidlo platí u přechodu. Pouze na křižovatce ve tvaru T se dá stát v protilehlé straně křižovatky,“ upřesnil.
Problematické je také zastavování a stání v autobusových zastávkách. V Hustopečích jde například o zastávku u koupaliště, která je vyznačená vodorovným dopravním značením. Zákaz zastavení platí ve vyznačeném prostoru. Zastavit a stát se také nesmí v připojovacím nebo odbočovacím pruhu. „Porušování zákona se pravidelně děje v odbočovacím pruhu k Penny Marketu ve směru od Brna,“ upřesnil Pacela.
Řidiči také během zastavení velmi často nesprávně používají výstražná směrová světla. „Zákon udává, že světla se smí použít pouze v případě hrozícího nebezpečí, při prudkém snížení rychlosti nebo nouzovém stání způsobném náhlou nevolností. Světla lze použít pouze do okamžiku, než umístíte výstražný trojúhelník,“ řekl Pacela.
V případě parkování je nutná ohleduplnost řidičů, měli by myslet na to, aby se silnice dala bezpečně projet v obou směrech. Dostupnost a rozšíření parkování se v Hustopečích stále řeší. Hotovo hlásí např. ulice Nerudova či Vrchlického. Také se nyní budují záchytná parkoviště u nádraží, kde vznikne přes 100 parkovacích míst.

-ves-

odebírejte přes RSS