Dotace z rozpočtu

Žádosti o dotace a dary se schvalují ve dvou kolech a pro daný kalendářní rok se předkládají takto:

  • pro první kolo do 30.listopadu předcházejícího roku  
  • pro druhé kolo do 30. června daného kalendářního roku 

O všech řádně doručených žádostech se rozhoduje najednou.
ZM má právo schválit poskytnutí dotace či daru i mimo stanovená kola

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče pdf(234kB)
Příloha - žádost trf (98 kB)

pdf(190kB)
Vyúčtování dotace z rozpočtu města rtf (78 kB)


Zásady pro poskytování darů z rozpočtu města pdf(231kB)
Příloha - žádost rtf (98 kB)

pdf(258kB)