Menu Hledat

Kronika města


Kronika města Hustopeče za rok 2020

Kronika města Hustopeče za rok 2019


Podle ustanovení § 1 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.  Proto Kronika města Hustopeče obsahuje v nezbytně nutném rozsahu i údaje o osobách, které se pamětihodných událostí obce zúčastnily. O obsahu zápisu rozhoduje podle § 3 obec. V případě, že budou mít osoby jmenované v kronice námitky proti zveřejnění svého jména, mohou se obrátit na starostka@hustopece.cz a jejich jména budou z online verze kroniky odstraněny. 

česky english deutsch