Kronika města


Kronika města Hustopeče za rok 2021

Kronika města Hustopeče za rok 2020

Kronika města Hustopeče za rok 2019

Kronika města Hustopeče za rok 2018

Kronika města Hustopeče za rok 2017

Kronika města Hustopeče za rok 2016

Kronika města Hustopeče za rok 2015

Podle ustanovení § 1 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.  Proto Kronika města Hustopeče obsahuje v nezbytně nutném rozsahu i údaje o osobách, které se pamětihodných událostí obce zúčastnily. O obsahu zápisu rozhoduje podle § 3 obec. V případě, že budou mít osoby jmenované v kronice námitky proti zveřejnění svého jména, mohou se obrátit na starostka@hustopece.cz a jejich jména budou z online verze kroniky odstraněny.