Dubový kříž posvětil děkan Nekuda

1. 5. 2018 · 1 minuta čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města

V neděli 29. dubna se řada lidí vydala na Křížový kopec, kde se konala pobožnost žehnání polí a žehnání nového kříže. Krásné, slunečné počasí procházce přálo a místem zastavení se stal velký dubový kříž, který stojí na vrcholu kopce a shlíží směrem ke kapli sv. Rocha. „Pole se žehnají po svátku sv. Marka, kdy je zaseto, a lidé mají za sebou jarní práce na zahradě. Ale není to jen o lidech, ale i o podmínkách, jako je déšť nebo vláha. Proto přicházíme Boha prosit o pomoc požehnání, aby naše úsilí nepřišlo nazmar a přineslo úrodu,“ vysvětlil děkan Jan Nekuda.


Požehnán byl i nový dubový kříž, který je usazen v aleji vysázené do tvaru kříže a v budoucnu bude obklopen vzrostlými stromy. „Kříž je základním křesťanským symbolem a připomíná nám lásku, kterou nám Bůh prokázal, když se Ježíš za nás na kříži obětoval. Kříži se k Ježíšovi hlásíme a děkujeme mu za oběť, navíc nás tento symbol povzbuzuje, abychom v případě těžkostí neztráceli odvahu a naději. Jsem velice potěšen, že tady tento krásný kříž stojí,“ uvedl Nekuda.
Na žehnání se přijela podívat i zahradní architektka Veronika Huková, která celou novou relaxační zónu navrhla na základě tří základních myšlenek. „Chtěla jsem navázat na areál kolem kaple sv. Rocha, navíc je lokalita vedená jako biocentrum, proto jsem se snažila vytvořit co nejširší spektrum stanovišť pro různé rostliny a živočichy. V neposlední řadě jsem se snažila zachovat duchovní odkaz místa,“ představila cíle návrhu Huková.
Nová lokalita byla vytvořena na městském pozemku, který má kolem dvou hektarů. „Dobrá myšlenka se povedla přivést k životu. Nyní už je téměř hotovo, zbývá dosadit květinový záhon a těšíme se, že zaprší a příroda se začne probouzet,“ uzavřel místostarosta Bořivoj Švásta.

-ves-

odebírejte přes RSS