Girasole nabízí možnost vyzkoušet SOS tlačítko zdarma

1. 3. 2018 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Sdružení Girasole vzniklo v roce 2004 jako studentská aktivita a během let se vyprofilovalo jako profesionální poskytovatel sociálních a zdravotních služeb na území ORP Hustopeče a Jihomoravského kraje. „V dnešní době poskytujeme dvě sociální služby. První je péče v domácnosti o osoby se zdravotním postižením a seniory. Je to sdílená péče, podílíme se na ni s rodinou. Druhou službou je tísňová péče, která je opět určená pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby se zdravotními riziky. Poslední věc, kterou děláme je rozjezd domácího hospice, což je soubor zdravotně sociálních služeb zaměřených pro nevyléčitelně nemocné,“ vysvětlil ředitel sdružení Miroslav Prchal.


Sdružení Girasole nyní nabízí příležitost vyzkoušet zdarma, jak funguje jejich tísňová služba, proto zájemcům půjčuje na vyzkoušení SOS tlačítko. Abyste se mohli stát klienty tísňové péče, je potřeba vlastnit některé ze speciálních zařízení k přivolání pomoci. Jedná se například o speciální hodinky, telefon nebo právě SOS tlačítko. „V případě jakékoliv nouze, ať už je to zhoršení zdravotního stavu, nenadálá událost, pád v domácnosti, tak se jednoduchým stiskem tlačítka propojíte na náš dispečink. Pověřená osoba vyšle podle vážnosti situace pomoc přímo do domácnosti,“ popsal princip SOS tlačítka Prchal.
Službu nyní užívá kolem padesáti klientů, jenom za měsíc leden řešila tísňová služba šest akutních situací. „V první fázi vždy kontaktujeme nouzová čísla ze seznamu, který nám klient poskytne. Jedná se většinou o příbuzné, kteří řeší lehčí situace. Když nemůže reagovat žádný příbuzný, tak vysíláme našeho pracovníka. Vždy je někdo 24 hodin v pohotovosti. Pokud se jedná o závažnou situaci, tak přivoláme záchrannou službu,“ uvedl Prchal.
SOS tlačítko funguje na jednoduchém principu. „Pokud klient například upadne, tak zmáčkne tlačítko. Přístroj v domácnosti poté vyšle zprávu na dispečink, může ji poslat i blízkým, rodinným příslušníkům. Poté spojí telefonický hovor s naším dispečinkem. Jedná se o hlasitý hovor, klient nemusí k přístroji chodit. Pokud je to možné, tak operátorka komunikuje přímo se zraněným člověkem. Pokud ne, tak se pokračuje podle daných postupů,“ řekl Prchal.
Na vyzkoušení SOS tlačítka máte dva měsíce, možnost zapůjčení zdarma trvá od začátku února do konce března. Kontaktovat sdružení Girasole můžete na pracovišti na Poliklinice nebo v kanceláři na ulici Mrštíkova. Všechny důležité informace nabízí i webové stránky www.girasole.cz. „Zájemce může také zavolat na telefonní číslo 775 246 954. Můžeme se poté domluvit, že dojedeme k němu do domácnosti, kde mu přístroj ukážeme a vysvětlíme, jak funguje,“ doplnil Prchal.
Aby mohl být případně spokojený klient zařazený do programu a užívat SOS tlačítko bezplatně i nadále, musí splňovat určitá kritéria. „Pokud chce klient používat sociální službu, tak musí splňovat podmínku potřebnosti služby. Tuto potřebnost vyhodnotí naše sociální pracovnice,“ řekl Prchal. Za tísňovou péči se poté platí měsíční poplatek 150 korun.

-ves-

 

odebírejte přes RSS