Gymnázium zahájilo oslavy stoletého jubilea

12. 4. 2019 · 3 minuty čtení · 2 fotografie · 1 video

Ve středu 10. dubna odpoledne přivítalo městské muzeum profesora Miloše Trapla. Jeho přednáška 100 let gymnázia v Hustopečích byla první z řady akcí oslavujících letošní jubileum školy. Významný historik, profesor olomoucké univerzity Miloš Trapl, je čestným občanem města a je s místním gymnáziem osudově spjat. Narodil se v Hustopečích právě proto, že jeho otec sem přišel v roce 1931 učit. Je autorem řady publikací o novějších českých dějinách, zejména mnohasvazkového Historického místopisu Moravy a Slezska. Přispěl i dvou zásadních publikací o Hustopečích, v roce 1972 i 2010.


Posluchačům přiblížil situaci hustopečského školství na začátku 20. století: „Gymnázium vzniklo zásluhou zdejších činitelů, především evangelického faráře Vlastimila Svatopluka Jurena. Byl to člověk s velkými zásluhami, neboť díky němu byla už deset let předtím, v roce 1909, založena první vůbec česká škola ve městě. Hustopeče byly až do první republiky město s velkou německou většinou a gymnázium bylo v té době v této oblasti první českou střední školou, tady v Hustopečích byla do té doby jen německá reálka.“

Po vzniku republiky se s příchodem státních úředníků a zaměstnanců nových institucí národnostní poměry ve městě změnily. Stát štědře podporoval rozvoj českých menšinových škol. Vznik gymnázia byl ale hrazen z prostředků spolků, zejména Matice hustopečské, která díky veřejné sbírce shromáždila peníze na založení gymnázia. Výuka byla zahájena ještě před oficiálním schválením na podzim roku 1919. O dva roky později bylo gymnázium zestátněno a náklady na provoz od té doby hradil stát.

Za slavné prvorepublikové éry gymnázia ve škole působily vědecky, kulturně i politicky činné osobnosti. Už tehdy na místo starosty nastoupil učitel místního gymnázia. Druhý český starosta města Alois Kubáček byl předtím kantorem na gymnáziu.

S dnešní budovou na Dukelském náměstí je gymnázium spjato až od roku 1967. V roce 1919 se učilo v budově na Nádražní ulici, později tři ročníky i v nové budově české obecné školy (dnes nazývané Holubník) i jinde. Protože problémy s umístěním tříd gymnázia přetrvávaly, byla zahájena výstavba nové budovy na pozemcích poskytnutých městem. Slavnostně byla otevřena 14. září 1930 za účasti asi 5000 lidí.

Profesor Trapl připomněl také těžká období z historie gymnázia: „Přišel Mnichov a čeští úředníci, učitelé a jejich rodiny musely odsud odejít, gymnázium bylo přeloženo do Židlochovic, kde bylo pak v roce 1943 úplně uzavřeno. Po roce 1945 zase došlo ke změně obyvatelstva, že vrátili se Češi a Němci byli odsunuti, zdejší gymnázium zase získalo svou budovu. Ale v roce 1950 začaly tendence, že je třeba v Hustopečích zřídit nemocnici, proto nakonec bylo gymnázium přesunuto, změnilo se podle sovětského vzoru v jedenáctiletou střední školu.“ Škola se přesouvala z místa na místo, až koncem šedesátých let získala dnešní umístění na Dukelském náměstí v budově, kde bylo původně okresní hejtmanství, pak okresní úřad, do roku 1960 okresní národní výbor.

Světlou kapitolou dějin bylo zapojení školy do obrodných procesů na konci šedesátých let, studenti i vedení dávali najevo svůj nesouhlas se sovětskou okupací a po upálení Jana Palacha stávkovali. Miloš Trapl ocenil obnovu osmiletého gymnázia po sametové revoluci a svůj výklad dovedl až do dnešních dnů, k současnému řediteli Radimu Šebestovi.

-kam-

 

odebírejte přes RSS