Hlášení poruch v Hustopečích

14. 7. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vážení spoluobčané, 

v posledních dnech se rozvířila na Facebooku čilá diskuze ke stavu veřejného osvětlení. Zkusím osvětlit zásadní věci k nahlašování závad a vyjádřím se k problému veřejného osvětlení.

Město má zřízenou Mapu závad, kde najdete jednoduchý formulář k jejímu nahlášení. Udělejte tak, prosím, hned, jak závadu zjistíte. Můžeme rychleji reagovat, případně najít viníka (včera, dnes… – SPRÁVNĚ × už týden, měsíc… – ŠPATNĚ). Tato informace se dostane k vedení města a zaměstnancům, kteří mají jednotlivé oblasti na starost. Na vaše upozornění dostanete odpověď. Pokud nemáte internet, volejte, pište, přijďte na radnici.

Veřejné osvětlení spravuje pro město společnost ČEZ. Co se týká opravy jednotlivých nesvítících bodů (1 světlo) – každé světlo má své číslo, případně označte alespoň přibližně místo. Nahlášená a zjištěná nesvítící místa se opravují až je jich více v rozmezí 14 dnů až měsíce.

Nesvítí celá ulice (celé ulice). Je zapřičiněno vypadnutím hlavního jističe z důvodu zkratu na vedení. Většinou se tak děje při bouřkách nebo, jako v pátek 10. 7., při silných poryvech větru. Jde většinou o tři rozvaděče a týká se těchto ulic: Nádražní, Hradní, část Sv. Čecha, Herbenova, Palackého, Vinařská, Kpt. Jaroše, Kollárova, Kurdějovská, Havlíčkova, Šafaříkova, Tyršova.

Jiná příčina – stavby jiných investorů. Např. došlo ke zrušení vzdušného vedení, které současně napájí ulici Vinařská a Kpt. Jaroše (bez našeho vědomí). V Mapě závad se upozornění objevilo až týden po této události!

Jiná příčina – nahlášená porucha veřejného osvětlení na Nádraží Šakvice byla způsobena neznámým vandalem, který ustřihl zámek a shodil jistič v rozvaděči.

Obecně se dá říct, že veřejné osvětlení ve městě není v dobrém stavu. Kromě výše uvedených ulic jde i o ul. Nerudovu, Na Sídlišti nebo Polní. Některé větve fungují pouze na jednu fázi. V novějších částech města, nebo tam, kde se vybudovalo nové veřejné osvětlení, např. Tábory nebo propojka ke sportovní hale, občané tento problém tak nepociťují. Město připravuje pasport veřejného osvětlení, postupně se budou připravovat projekty pro případné rekonstrukce. Nejbližší nové osvětlení bude v ulici Brněnská, a to, jak věřím, ještě v tomto roce.

Hana Potměšilová, starostka

odebírejte přes RSS