Hledáme akčního kreativce k holkám na Marketing

29. 7. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

 V organizační složce Marketing a kultura města Hustopeče se nám uvolnilo pracovní místo. Hledáme kreativní a akční duši, která nám pomůže s organizací kulturních akcí města.

Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník/pracovnice

Pracovní místo zahrnuje především tyto činnosti:

  • Samostatná produkční činnost – příprava, realizace a vyhodnocování akce, vyhledávání kontaktů, příprava smluv a zajišťování smluveného plnění, podílení se na přípravě technického zabezpečení, zajišťování propagace akce. 
  • Spolupráce při přípravě video spotů, plakátů, focení atd. 
  • Spolupráce na tvorbě webových stránek a sociálních sítí (se zaměřením na FB a Instagram). 
  • Organizace a řízení brigádníků a dobrovolníků. Zpracování ekonomického vyhodnocení akce.

Požadujeme:

- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
- výborné organizační a komunikační schopnosti
- schopnost samostatné realizace aktivit od začátku do konce, dotahování činností
- znalost sociálních sítí
- orientaci v oblasti vinařství
- zkušenosti s organizací akcí velkou výhodou
- spolehlivost, odpovědnost, časovou flexibilitu
- aktivní znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B
- trestní bezúhonnost (při nástupu do pracovního poměru uchazeč doloží výpis z rejstříku trestů)

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech  
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1. Platová třída 9.

Nástup:  předpoklad 09/2021, popř. dle dohody

Nabízíme:
- možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- možnost stravování v místě pracoviště
- příjemné pracovní prostředí
- pružnou pracovní dobu
- pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:  „Výběrové řízení – Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník“.

Kontaktní osoba:  
Ing. Jana Hrádková – vedoucí organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče            
tel.: 519 441 413, 728 508 111, e-mail: marketing@hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 16.08.2021 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

odebírejte přes RSS