Hledáme kolegu či kolegyni do administrativy

16. 7. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na stavebním úřadu 

administrativní a spisový pracovník / pracovnice

Pracovní náplň:

Administrativní činnost zajišťující chod stavebního úřadu, komplexní zajišťování spisové služby a před archivní péče o dokumenty, vedení spisoven, zápisy do RÚIAN, apod. 

Požadujeme:

  • střední  vzdělání s maturitní zkouškou 
  • komunikativnost a vysoká úroveň vystupování, ústního i písemného projevu
  • psaní všemi deseti prsty 
  • výborné znalosti práce s PC
  • orientace ve stavební projektové dokumentaci je výhodou
  • trestní bezúhonnost (při nástupu do pracovního poměru uchazeč doloží výpis z rejstříku trestů)

 

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech  
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  službách  a  správě,  přílohou č. 1, platová třída 6. 

Nástup:  předpoklad 09/2021, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Administrativní a spisový pracovník/pracovnice“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392 e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 30.07.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

odebírejte přes RSS