Hledáme obsluhu sběrného dvora

10. 3. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města

OZNÁMENÍ
o pracovním místě
v organizační složce Městské služby Hustopeče


starostka města Hustopeče oznamuje, že je volné pracovní místo v Organizační složce Městské služby Hustopeče v rámci uzavření pracovního vztahu Dohoda o provedení práce, popř. Dohoda o pracovní činnosti na pracovní pozici

Obsluha sběrného dvora

Požadujeme:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních

Předpokládaná odměna:
90,- Kč/hodina

Termín nástupu:
ihned, popř. dle dohody

Pracovní pozice je vhodná i pro důchodce.

Životopis uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem: Obsluha sběrného dvora.

Kontaktní osoba:
Ivan Chrastina
- vedoucí organizační složky Městské služby Hustopeče, tel.: 604 983 685
e-mail: chrastina@hustopece.cz, http://www.hustopece.cz/


Přihlášky na danou pracovní pozici budou přijímány ve lhůtě do 25.03.2019 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS