Hustopeče jsou obcí přátelskou rodině

24. 5. 2019 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Jihomoravský kraj pomáhá obcím vytvářet prorodinné klima. Ve čtvrtek 16. května převzali zástupci Hustopečí v brněnské vile Löw-Beer certifikát základního auditu familyfriendlycommunity.Držitelem se kromě Hustopečí staly ještě tři brněnské městské části a malá obec Lovčičky. Původně rakouský projekt chce pomoci obcím vytvářet prostředí příznivé pro rodiny. Hustopeče se do projektu přihlásily na podzim roku 2017. Jeho název se do češtiny může přeložit jako Obec přátelská rodině.
„ Pro mě je na tomto projektu důležitější než zisk certifikátu zmapování prorodinné politiky města, interakce mezi občany a politiky,“ uvedl radní Michal Vejpustek. Obyvatelé města se mohli zapojit vyplněním dotazníku, který byl loni v květnu uveřejněn v Hustopečských listech, nebo mohli vyplnit jeho online formu na webových stránkách města. Poté byly ze zástupců jednotlivých věkových kategorií vytvořeny pracovní skupiny.Spolu se zástupci města, školek, škol, neziskových organizací, spolků i církví na workshopech mapovali stávající stav a snažili se navrhnout různá zlepšující opatření.
Společně vytipovali pět oblastí s konkrétním návrhy řešení problémů a zastupitelstvo je schválilo, tři z nich se už v podstatě podařilo realizovat. Byla zavedena služba senior taxi a školní autobus, který dnes hojně využívají děti i senioři. Řešit se začala i potřeba sociálního bydlení. „Ta se naplňuje na ulici Žižkova, kde vznikají dva bytové domy, jeden pro sociálně potřebné seniory a jeden pro rodiče s nezaopatřenými dětmi,“ vysvětlil Vejpustek.
Čtvrtou oblastí k nápravě je nedostatek zeleně a poslední podpora natality prostřednictvím příspěvku pro rodiče s trvalým pobytem v Hustopečích, kterým se narodí dítě. Konkrétní výše příspěvku ještě nebyla zastupitelstvem schválena. Obec se v rámci projektu zavázala, že cílů, které si v pěti oblastech stanovila, dosáhne do tří let.

-kam-


 

odebírejte přes RSS