Hustopeče v číslech za rok 2020

19. 1. 2021 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Obyvatelé, objekty a ulice
Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2020 celkem 5 876 obyvatel. V roce 2020 se narodilo 50 dětí, přistěhovalo se 118 a odstěhovalo 121 občanů. Zemřelo 53 občanů. Průměrný věk občanů Hustopečí je 43 let. Občanů starších 80 let bylo k 31. 12. 2020 v Hustopečích 228 z toho starších 90 let 34. Město Hustopeče má v současné době 73 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních okrsků. Mezi nejobydlenější stále patří ulice U Větrolamu, Gen. Peřiny a Svat. Čecha. V Hustopečích se nachází celkem 1 600 objektů, z toho je 1 132 obydlených a 468 neobydlených. Zde se jedná zejména o garáže, vinné sklepy a objekty, které svojí povahou nejsou určeny k bydlení.

Uzavření manželství
Před Městským úřadem Hustopeče bylo v roce 2020 uzavřeno 57 manželství a před orgánem církve 7sedm manželství. Tato manželství byla uzavřena v matričním obvodu Hustopeče, do kterého náleží obce Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice. Manželství jsou uzavírána zejména v obřadní síni, ale také na jiném vhodném místě. V loňském roce však z důvodu pandemie byla velká omezení v možnostech výběru místa a pro některé páry i data uzavření manželství. Z těchto důvodu došlo i ze strany snoubenců ke zrušení 26 termínu zarezervovaných svateb. Průměrný věk snoubenců, kteří u nás uzavřeli manželství v roce 2020 je u mužů 35 let a u žen 31 let. Jako dárek snoubenci dostávají blahopřání a pero, kterým podepisují protokol o uzavření manželství.

Za správní odbor MěÚ Hustopeče: matrika a ohlašovna

 

odebírejte přes RSS