Hustopečští tvoří město

4. 3. 2021 · 1 minuta čtení · 2 fotografie · 1 video
Téma Z města

Hustopeče se připojují k městům, které mají participativní rozpočet. Ten umožní lidem navrhnout konkrétní záměr na zlepšení života v našem městě. Pro letošní rok vedení radnice vyčlenilo půl milionu korun. 


Participativní rozpočet je část peněz městské kasy, o jejímž využití rozhodnou občané. A jak to funguje? „Občané můžou přijít s náměty, co v Hustopečích vylepšit, postavit, opravit a nevyhýbáme se ani vzdělávacím, kulturním, společenským či sportovním akcím pro děti i dospělé. Po posouzení, zda je nápady možné realizovat, lidé hlasováním sami vyberou pro ně ty nejzajímavější,“ vysvětlil koordinátor projektu a radní města Michal Stehlík.

Samozřejmě i zde platí určitá pravidla. Těmi základními jsou přínos pro město a jeho občany, možnost využití výstupů širokou veřejností a realizovatelnost projektu, která spočívá například v souladu záměru s územním plánem, dořešenými vlastnickými vztahy u pozemků a podobně. Náklady na jeden podaný návrh nesmí přesáhnout částku 250 tisíc korun. Zajímavé náměty na zlepšení života ve městě může podat každý obyvatel Hustopečí (mladší 15 let se souhlasem zákonného zástupce) v termínu od 3. do 31. března 2021.

Po formální stránce má mít odevzdaný návrh zejména název, popis výchozí situace a navrhovaného řešení, odhadované náklady, kontakt na autora, ilustrativní obrázek, případně další vysvětlující materiály. Odevzdat jej lze třemi způsoby, a to pomocí on-line formuláře umístěného na webu, osobně na podatelnách městského úřadu nebo zasláním na mail: zm.stehlik@hustopece.cz.

A další postup? „Po shromáždění všech podkladů přijde na řadu jejich kontrola, při níž budeme komunikovat přímo s jednotlivými navrhovateli a v případě nedostatků se je budeme snažit společně odstranit. Začátkem června finální náměty představíme veřejnosti všemi dostupnými info kanály a zahájíme hlasování,“ doplnil Stehlík. Fyzickou realizaci těch vítězných, stejně jako úhradu nákladů, zajistí město.

Více informací získáte na www.tvorimehustopece.cz, nebo se obraťte přímo na koordinátora celého projektu, Michala Stehlíka. Kontaktní údaje jsou: tel.: 725 438 060, mail: zm.stehlik@hustopece.cz.
Těšíme se na Vaše nápady!

-hrad-

odebírejte přes RSS