Hustopečští uctili minutou ticha padlé rudoarmějce

19. 4. 2017 · 2 minuty čtení · 12 fotografí · 1 video
Téma Z města

V úterý 18. dubna se na hustopečském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 72. výročí osvobození Hustopečí od nacistické okupace. Rudoarmějci začali s osvobozovacím bojem 16. dubna 1945 kolem deváté hodiny a po poledni už bylo rozhodnuto. Jejich vítězství se tradičně připomíná na místním hřbitově, protože je zde centrální pohřebiště vojáků Rudé armády, druhé největší v kraji.
Pietní akt začal recitačním vystoupením v ruštině v podání studentů velkopavlovického gymnázia. „Je pro nás velkou ctí zde vystupovat, myslíme si, že je potřeba podobné tradice zachovávat a minulost si připomínat,“ vyjádřil se jeden ze žáků gymnázia. „Studenti na podobných událostech recitují velmi rádi, protože jsem jim vysvětlila, že maminky těchto mladých padlých chlapců nedostaly možnost položit jim zde květinu a rozloučit se s nimi. My to tak uděláme za ně,“ doplnila jejich učitelka ruštiny Jana Lorenzová. Tradice vyučovat ruštinu na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích pokračuje a je o ni stále zájem. Současní maturanti začali recitovat již před sedmi lety. Pravidelně se účastní soutěže Ars poetika – Puškinův památník.
Věnce k památníku Rudé armády položili starostka města Hana Potměšilová, místostarosta Bořivoj Švásta, generální konzul Ruské federace v Brně Alexander Nikolaevich Budaev, atašé Karina Sultanová, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal a Vlastimil Němeček ze Společnosti Ludvíka Svobody pro jižní Moravu. Proslovy byly velmi emotivní a přednášející kladli důraz zejména na mladší generaci, která zde byla zastoupena žáky místních škol. „Nejdůležitější poselství všech takových aktů je otevřeno do budoucnosti, která vychází z poučení z minulosti. Každý člověk musí nést břímě povinnosti,“ řekl náměstek hejtmana JMK Marek Šlapal.
Všichni přítomní uctili padlé minutou ticha. Na pohřebišti Rudé armády v Hustopečích bylo podle předávacího protokolu pohřbeno 1875 vojáků, z nich 98 důstojníků. Hřbitov dnes finančně udržuje Ruská federace. Památník navštěvují pravidelně příbuzní padlých. Příští měsíc se do Hustopečí chystají pozůstalí z Běloruska. Bohužel, jelikož se jedná z větší části o masový hrob, nemohou návštěvníci postát u jména padlého. To by se mělo v budoucnosti vyřešit. „Plánuje se úprava hřbitovní kaple. Měl by v ní být umístěn abecední seznam všech vojáků, kteří zde leží,“ uzavřela vedoucí městského muzea Soňa Nezhodová. -ves-


odebírejte přes RSS