Ing. Jiří Kadrnka, Žluté nebo zelené město?

Žluté nebo zelené město ?

Všichni jsme to letos znovu zažili: vše žluté od aut po parapety domů i chodníky. Kašlání, kýchání, smrkání. Řepka zažlutila téměř vše.Alergen je to tak silný, že mají problém nejen lidé, ale i zvířata. A musí se vysazovat? Obce a města v České republice jsou vlastníky velkých výměr orné půdy na svém katastru,takže mohou velmi jednoduše ve smlouvách regulovat tuto výsadbu. V posledním roce minulého volebního období tj. rok 2014 rada města vypověděla smlouvy o nájmu zemědělské půdy právě proto, aby zamezila pěstování alergenních a technických plodin na katastru našeho města.Když výpověď skončila, tak nová rada města v dubnu 2016 realizovala výběrové řízení na pronájem zemědělské půdy. Dával jsem vedení města písemně námět, aby součástí podmínek výběrového řízení byla podmínka zákazu pěstování technických plodin (řepka apod.) pod nějakou výraznou sankcí. Navrhoval jsem to zejména z těchto důvodů:
- je už obecně známo, že pěstování řepky extrémním způsobem zatěžuje půdu velmi to škodí zvěři a je až třetinový úhyn (řepka je např. pro srnky nestravitelná, sice ji sní, ale umírají ve velkých bolestech)
- půda není využívána pro pěstování plodin zabezpečujících obživu obyvatel
- výroba metylesteru z řepky, který se přimíchává do pohonných hmot, je už i Evropskou unií považována za velmi neekologickou a budou muset nastoupit paliva tzv. druhé či třetí generace.
Všechny výše uvedené skutečnosti jsou obecně známé a publikované v tisku.
Jsem dodnes přesvědčen, že by to byl dobrý a jednoduchý krok; udělat něco pro zdraví občanů nejen našeho města. A třeba by se toho chytly i okolní obce. Myslel jsem si, že je logické mít kvalitní půdu, nezatěžovat ji pěstováním technických plodin, které extrémně zatěžují životní prostředí. Že je správné předat půdu v dobré kondici dalším generacím. Ale mýlil jsem se. Zájmem je zřejmě podporovat velké podniky pěstující řepku na výrobu metylesteru. Takovému totiž byla bez výše uvedených podmínek pronajata. Mohou si tak na městských pozemcích sadit co chtějí a zatěžovat tak naši vlastní půdu. Pěstování řepky není zemědělství, je to průmysl.
Obecně se dá říci, že velké zemědělské firmy se k půdě chovají tak, aby ji maximálně finančně vytěžily a ne aby ji předaly v pořádku dalším generacím. Následným problémem se také ukázalo, že spousta firem hospodařících na orné půdě neorá a tím pádem nevymrznou různí škůdci, což má za následek, že se musí použít násobné množství insekticidů, aby se škůdci vyhubili. A tyto chemické postřiky velmi zatěžují půdu a životní prostředí. Odpověď od vedení města z dubna 2016, že mnou navržené podmínky k ochraně půdy nelze aplikovat, protože vše ohledně výsadby reguluje Státní zemědělský intervenční fond, je poměrně trapná. Město je vlastník půdy a je na něm, jestli si v podmínkách pronájmu půdy zakáže pěstování technických plodin a nařídí každoroční orbu půdy. Žádný fond to za něj neudělá. A abych neteoretizoval, tak jsme to vyzkoušeli s naší vlastní půdou v našem soukromém vlastnictví (cca 20 ha půdy) a měli jsme mnoho zájemců, kterým tato podmínka nevadila. A půdu jsme jednomu z nich pronajali. Takže to jde, jen chtít.
Nevím jak Vy, ale já bych chtěl radši, aby naše město bylo „zelené“ a ne „žluté“. Slušně prosím vedení našeho města, jako jeho občan, aby jednoduchou smluvní úpravou pachtovních smluv zabezpečilo, že se na naší půdě nebudou sázet technické plodiny a půda se obdělávala v souladu s tradicí tj. každoročně se orala. Není to sice v zájmu velkých zemědělských firem, ale je to v zájmu nás, obyvatel.

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel města Hustopeče za ODS