Zeptejte se veřejně - Vaše dotazy, názory

Zde můžete vznést svůj dotaz na vedení města. Po doplnění odpovědi bude dotaz spolu s odpovědí uveřejněn.

Váš dotaz

Už jste se zeptali...

20. 03. 2024, Jaroslava Tomešová : Dobry den, může se parkovat na silnici v ulici Generála Peřiny naproti kolmého parkoviště? Nelze potom vyjet z parkoviště.
Na této silnici se teoreticky parkovat může, ale musí být zachována základní pravidla ze zákona č. 361/2000 Sb., §25 odst. 3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Vzhledem k šířce vozovky je tedy parkování nereálné. V případě problémů kontaktujte Policii ČR na lince 158 nebo Městkou policii 727 888 396. MVDr. Pavel Michalica, tajemník
04. 03. 2024, Jaroslav Horáček: Zdravím Vás, uvažuje se o opravě komunikace na křižovatce u vlakového/autobusového nádraží? Děkuji za odpověď.
Opravu krajské komunikace na ul. Nádražní plánuje zahájit SÚS JMK v průběhu letních prázdnin tohoto roku. V dubnu by měl být dokončen projekt, následovat bude výběrové řízení na zhotovitele. Hana Potměšilová
09. 06. 2019, Alena Radová : Dobrý den, mám dotaz. Kontroluje někdo stavbu cyklostezky na Žižkove ulici? Trochu se mi zdá, že na chodnících chybí odtokove kanálky, a že výška neodpovídá nájezdu u domu. Doufám, že najedu do přístřešku. Jinak budu požadovat nápravu. A. Radová
Dobrý den, paní Radová, na investiční akci Cyklostezka Žižkova, Tábory probíhají pravidelné kontrolní dny, většinou každý pátek za účasti stavbyvedoucího, autorského dozoru, investičních techniků města a vedení města. Je pravda, že na ulici Žižkova je situace komplikovanější a individuálně se konzultují detaily před nemovitostmi při realizaci a je snaha najít řešení pro všechny vyhovující a splňující požadavky podmínky dotace. Určitě je možné se potkat u zmiňovaného místa a případný problém řešit a dovysvětlit ostatní dotazy, případně se zúčastnit kontrolního dne. Bořivoj Švásta
14. 04. 2017, Jiří Šmíd: Dobrý den, má radnice nějaký deratizační plán jak řešit přemnožení holubů ve městě? Děkuji.
Samospráva města se dosud likvidací divoce žijících domácích holubů v Hustopečích nezabývala. Početnější hejna holubů se na budovách ve městě vyskytují především v zimních měsících, z větší části se pravděpodobně jedná o volně žijící ptáky, kteří se do města každoročně přesunují ze sila u nádraží Šakvice, kde jsou vystaveni většímu nebezpečí ulovení dravci. V první polovině března, tzn. od začátku období hnízdění, se počet holubů ve městě výrazně snižuje a jejich počet nepřekračuje 50 jedinců. Holubi se ve městě zdržují především na budovách gymnázia, nemocnice a radnice. Tato budova města je zabezpečena proti jejich usedání a hnízdění. Petr Berka, odbor životního prostředí
17. 03. 2017, Ivo Galousek: Dobrý den, pokud půjdete se psem od Staré pošty dolů po schodech, narazíte na zajímavou značku " Zákaz vstupu psů". A začnete přemýšlet, co dělat ? Obrátit se a jít zpět, anebo hodit psa do batohu, anebo jít dál a risknout pokutu? Takže prosím dotaz - jaký má ta značka na tom místě, a ve směru po schodech dolů, vlastně smysl? Proč by tudy psi nemohli jít ?
Děkujeme za upozornění. Zákaz vstupu psů se týká samozřejmě jenom přilehlých travnatých ploch. Pokud bychom ji umístily tak, aby "zákaz" směřoval jenom na trávník, tak by přistěžení "psovůdci" reagovali, že přišli z druhé strany a zákaz neviděli. Umístění měnit nebudeme, jenom značku doplníme dodatkovou cedulkou s upřesněním platnosti. MVDr. Pavel Michalica, tajemník
06. 02. 2017, 6.2.2017 Grůza Dušan, Hustopeče Žižkova 32: Dobrý den. Město Hustopeče na ,,Vinařské ulici " na Hradbách nainstalovalo dopravní značení ,,ZÁKAZ VJEZDU" s dodatkovou tabulí jen na povolení MěÚ. Vzhledem k tomu, že majitelům nemovitostí i přes urgenci na DPÚ k dnešnímu dni 6.2.2017 jsme nedostali povolení z důvodu liknavosti MěÚ , porušujeme více jak měsíc a čtvrt dopravní vyhlášku. Žádáme tímto o urgentní vyřízení našich povolení o zákazu vjezdu. Stejný problém jsme už řešili i loňský rok celý leden 2016. Více jak 60 let vlastníme sklep na Turhandlích a ještě aby jsme se dožadovali každý rok znovu a znovu na úřadech o nějaké povolení k vjezdu ke své nemovitosti ! Když nejste schopni vyřídit tyto doklady včas, dejte tyto značky pryč, protože je nikdo moc nedodržuje, jako zákaz vjezdu nad 3,5 t. vjezd autobusů, vjezd do jednosměrek , parkování na silnici, na zelených plochách na chodnících , o dodržování 30 km ani nemluvě S pozdravem Grůza Dušan
Výjimky právě zpracovávám. Je to celkem 25 rozhodnutí a k nim karty výjimek za čelní skla vozidel. Ještě dnes budou všechny předány paní vedoucí k podpisu a zítra odeslány poštou. Upozorňuji, že na vydání výjimky nemá nikdo právní národ. Odbor dopravy je vstřícný tím, že výjimky vydává automaticky, tzn. bez podání žádosti majitelů jednotlivých nemovitostí. Pokud se na odbor dopravy v zimních měsících obrátí obce a města o vydávání stavebních povolení z důvodů čerpání dotací (což se stalo), je jasné, že „silničařina“ ustupuje před stavebním řádem na druhé místo. Zmaření investičních akcí je v tomto případě závažnějším problémem, než opožděné vydání výjimek majitelům nemovitostí. Hana Řeháková, referentka státní správy a samosprávy, odbor dopravy – silniční hospodářství
23. 01. 2017, Václav Schejbal: Dobrý den,mám připomínku k systému řešení problémů oznámených na "mapě závad". Ani po 2 měsících se nic neřeší, alespoň v lokalitě U Větrolamu nebo Pionýrská. Např. závada na městském osvětlení. Lampy svítivostí zrovna neoplývají a výpadek jedné popř.dvou ztemní dokonale celou ulici. Potom chůze po zledovatělém chodníku představuje problém i pro mladší generaci, natož pro starší. S pozdravem Václav Schejbal
Pokud se objeví na „mapě“ závada, kterou můžeme sami odstranit, řešíme, jak nejrychleji to jde. Většinou se jedná o opravy a úpravy veřejných prostranství a komunikací v majetku města, které provedou Městské služby nebo vyřeší příslušníci Městské policie. Závady na veřejném osvětlení k nim nepatří. S pozdravem Hana Potměšilová __ Závady na veřejném osvětlení, zaznamenané do mapy závad, jsou předávány na Centrální energetický dispečink ČEZ ES, s. r .o. Na základě Smlouvy o provozování a správě veřejného osvětlení má smluvní strana ČEZ ES, s .r. o., mimo jiné povinnost zajistit „řádný provoz a funkčnost VO“. V současné době má město přes 750 světelných bodů (SB), přičemž nesmí nesvítící body překročit 1 % (jiná města mají ve smlouvě běžně 2 - 3 %) z celkového počtu SB po dobu jednoho měsíce. Z tohoto důvodu nelze očekávat okamžité odstranění zapsané závady. Odstranění závady také mnohdy komplikuje okolnost, že v době provádění opravy je světlo plně funkční a následně opět nesvítí. Jiří Gajda, majetkoprávní odbor PaedDr. Hana Potměšilová
13. 01. 2017, Ivo Galousek: Dobrý den, rád bych připojil k dotazu i přílohu, ale systém mi to nedovolí. Myslím, že tato běžná funkce by zde neměla chybět.
Vážený pane inženýre, Systém má sloužit na pokládání běžných dotazů, ne na průběžnou emailovou komunikaci s vedením města. K tomuto účelu jsou určitě vhodnější komunikační kanály (e-mail, facebook). Pokud se to týká oznámení nějaké závady, můžete využít aplikaci Mapa závad, která umožňuje přímo přiložení fotografie. Váš podnět využijeme při vyhodnocení počátečního provozu webu někdy v jarních měsících. MVDr. Pavel Michalica, tajemník
09. 01. 2017, Libor Sadílek: Na stavební komisi a komisi pro územní plánování byl posuzován developerský projekt v lokalitě za myslivnou. Poradní orgány rady města projekt 100% hlasů nedoporučili k realizaci, pokud investor na své náklady nevybuduje novou obslužnou komunikaci, která by končila u přejezdu bývalé cihelny (současné sídlo firmy Stafikr). Komise konstatovali, že nová komunikace musí být investicí developera. Ne že si investor slízne smetanu (zisk) a odnesou to lidé, kteří v lokalitě bydlí a město nakonec časem vybuduje silnice ze svého rozpočtu samo. V jakém stádiu projednání investičního záměru je tento developerský projekt ? Poradní komise odpověď na svoje postoje nedostali. Děkuji
Členové stavební komise a komise pro plánování byli pozváni na veřejné projednávání studie S2, čehož mnozí využili. Na ní autoři studie vysvětlovali, objasňovali, upřesňovali a odpovídali na dotazy. Došlo také na otázku, kudy budou projíždět stavební auta. Komise následně radě města doporučila, aby si město vyžádalo jízdu těchto aut po ul. Habánské kolem Finančního úřadu. Tato alternativa v projektu je včetně finanční kalkulace úpravy vozovky pro tyto účely na náklady developera. Dále komise doporučovala prověřit kapacitu budoucí zatíženosti ul. Kpt. Jaroše a pokusit se najít další možnosti napojení do budoucí lokality. Zatíženost ulice i v budoucnu, při 100% zastavění, bude jako průměrná ulice ve městě. Další se dočtete v územní studii S2 , odkaz je na http://www.hustopece.cz/file/11219/hu-s2-t.pdf, což je textová část, ale všechny další informace o rozvoji města a zpracovaných studiích najdete na webu města http://www.hustopece.cz/upd. Komise vyjádření k podnětům z rady města dostaly. Záměr výstavby je zcela v souladu s Územním plánem města Hustopeče z roku 2013. Urbanistická studie byla ÚP předepsána, vznikla a stala se jeho zpřesněním. V dnešní době majetkoprávní odbor dokončuje text smluvního ujednání o podmínkách budoucího převodu majetku (komunikace, chodníky, veřejné plochy…) na město. PaedDr. Hana Potměšilová