Ing. Jiří Kadrnka, Nedůstojné podmínky pro 170 žáků navštěvujících školní družinu...

Nedůstojné podmínky pro 170 žáků navštěvujících školní družinu aneb proč je potřeba zvýšit kapacitu mateřských školek

Posledních cca pět let je situace s kapacitami mateřských školek v Hustopečích kritická a přesto, že všechny politické subjekty, které kandidovaly ve volbách, to měly jako svou prioritu, tak se de facto nic zásadního neudálo a 170 dětí ze Základní školy Komenského má nevyhovující podmínky ve školní družině. Problém spočívá v tom, že aby se zajistila dostatečná kapacita v mateřských školkách, tak se z prostor na ulici Komenského 4 (bývalá mateřská školka), kde fungovala školní družina pro ZŠ Komenského, udělalo detašované pracoviště pro Mateřskou školku Na Sídlišti (U Rybiček). Toto opatření mělo být provizorní a měla se zvýšit kapacita stávajících mateřských školek, aby se prostory vrátily opět pro potřeby školní družiny ZŠ Komenského. V případě varianty, že je hezké počasí, se vybudovalo za objektem ZŠ Komenského pro potřeby školní družiny nové hřiště. Bohužel i to je předmětem sporu mezi školní družinou a mateřskou školkou (přivazování laviček, zatloukání vík odpadkových košů apod. – ale to je jiný příběh). V případě takového počasí, které neumožňuje navštívit venkovní hřiště, což je většina roku, musí 170 dětí, navštěvujících školní družinu, fungovat v naprosto nevyhovujících a nedůstojných podmínkách. Většina dětí ve věku od 6 do 10 let tráví dobu školní družiny od 11:30 do 16:30 hodin v běžných třídách a na jedné malé chodbě. Normálně je ve třídě cca 20 žáků, ale v době školní družiny až 30. Škola nedisponuje ani jednou volnou učebnou a to ani pro výuku (proto se nyní bude realizovat nástavba) ani pro školní družinu.
Přestože se o této situaci ví dlouhodobě, tak ji současné vedení města neřeší a nechává trávit 170 dětí v nedůstojných podmínkách. Argument pro neřešení ze strany vedení města je ten, že kapacita mateřských školek je dostatečná. Ano to víme, ale potřebuje rozšířit kapacitu školek pro uvolnění míst pro 170 dětí ve školní družině. A toto také vedení města také ví. Ale neřeší. Koncem roku 2015 byla vypsána MŠMT 100% dotace na výstavbu nebo přístavby současných MŠ z důvodu zvýšení kapacity (to už byla školní družina vystěhována do školních tříd). MŠ Na Sídlišti si nechala udělat statistický posudek na možnou nástavbu prvního patra a statik to doporučil. Paní starostka tenkrát smetla návrh ze stolu s tím, že žádost město podávat nebude, protože by to prý nemělo pětiletou udržovací dobu. Což je holý nesmysl viz demografická křivka a přijímání dvouletých dětí do školek.
Opakované otevírání tohoto tématu na zastupitelstvu města ze strany opozice nevede k řešení tohoto problému, proto tímto veřejně vyzývám paní starostku: zvyšte kapacitu mateřských školek a zajistěte tak 170 dětem důstojné prostory školní družiny. My jsme připraveni smysluplná řešení v této záležitosti na zastupitelstvu podpořit. Škola s 660 žáky si to zaslouží.

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel města Hustopeče za ODS