Ing. Jiří Kadrnka, Střípky a střepy z posledního zastupitelstva tohoto volebního období

Střípky a střepy z posledního zastupitelstva tohoto volebního období

ze dne 13. 9. 2018
Poslední jednání zasedání zastupitelstva města Hustopeče se konalo ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 17 h. Bylo zajímavé nejen tím, co vše tam padlo, ale také tím, co se veřejnost ani zastupitelé nedozvěděli. Jako například termín dostavby Centra volného času, jací jsou noví ředitelé základní a mateřské školy a proč se vlastně staví kruhový objezd u Westfalie.

Noví ředitelé škol: zastupitelé je stále neznají
Vedení města vybralo ve výběrovém řízení dva nové ředitele škol. A to ředitele Základní školy Komenského a ředitelku Mateřské školy „U rybiček“. U těchto příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, se předpokládá standardní představení nových ředitelů na veřejném zasedání zastupitelstva. K tomu nedošlo, protože vedení města se ani nenamáhalo nové ředitele zastupitelům představit, aby se s nimi seznámili a diskutovali o představách rozvoje škol. Přinejmenším je nyní oběma stranám nejasná koncepce činnosti škol. Jak novým ředitelům, tak zastupitelům města.

Dopravní chaos u škol trvá. Autobus ho nevyřešil
Klíčovým argumentem pro zavedení linky školního autobusu bylo omezení dopravy v okolí Základní školy Komenského. Tento záměr se jednoznačně ale NEPODAŘILO naplnit. Ranní a odpolední dopravní chaos u škol pokračuje dál, navíc se k němu připojil ještě autobus.
Vedení města přesto projekt dál obhajuje a zastupitelům i veřejnosti podsouvá demagogická čísla o počtu cestujících. Snaha starostky obhájit na posledním zastupitelstvu tento projekt naplněností autobusu je nekorektní a cíleně odvádí pozornost od toho, proč byl autobus vlastně zřízen.
Každodenní přetížení silnic v okolí škol je velký problém a školní autobus je jednou z variant, která může situaci zlepšit,“ to je citace zprávy na webu města z května tohoto roku, tedy před spuštěním projektu.
I kdyby denně jezdily tři autobusy a odvezly do školy 120 dětí, tak to dopravní chaos u škol nevyřeší. A aby se odvedla pozornost od toho, že projekt nesplnil účel, hledá se zástupný argument naplněnosti linky.

CVČ je ve hvězdách
Kdo chodíte kolem CVČ, tak jste viděli, že o prázdninách se stavba téměř zastavila. Nebyli tam vidět pracovníci a ještě začátkem září se tam také nedělo nic. Již jednou posunutý termín dokončení stavby na 31. 10. 2018 byl jasně nereálný.
Na základě podnětu z Kontrolního výboru se o termínu dokončení na zastupitelstvu diskutovalo. Bohužel jsme se ani z vedení města, ani od ředitele CVČ nedozvěděli žádný reálný termín dokončení stavby. Jen přání a dohady. Problémem je, že generální dodavatel stavby, kterého vybralo vedení města, je nesolventní a subdodavatelé odmítají na stavbu nastoupit, protože se obávají, že nedostanou zaplaceno. Vedení o této situaci vědělo minimálně od začátku prosince loňského roku a místo komunikace s generálním dodavatelem stavby a důsledné kontroly nasmlouvaných subdodavatelů to nechalo dojít tak daleko až se stavba zastavila a zpozdil se termín její realizace.
S ohledem na to, že se starostka a místostarosta nechali s pozadím CVČ vyfotit na předvolební bilboard s heslem jak makají pro město a že v zářijovém čísle Hustopečských listů, které vyšlo dva dny před jednáním zastupitelstva, se oznamoval termín dokončení stavby do konce října 2018, což v té době musela být jasná a vědomá lež, tak mně toto jednání nejvyšších představitelů města připadá velmi nevkusné. Už nejsme ani ve stavu, kdy zastupitelé nedostávají informace, ale vědomě se jim i veřejnosti lže. A to o stavbě, na kterou čekají stovky dětí.

Kruháč: rozvoj města nebo zhodnocení rodinných pozemků?
Zastupitelstvo města opakovaně na svém červnovém a nyní na zářijovém jednání odmítlo schválit majetkové vypořádání pozemků pod okružní křižovatkou, která má vzniknout u Westfalie. Tento kruhový objezd s následnou komunikací je klíčovým pro rozvoj průmyslové zóny v sousedním katastru Starovic a enormně dopravně zatíží Hustopeče. Developerská firma tam chce stavět obří haly a zastupitelé tento projekt dlouhodobě kritizují. Zamítnutí majetkového vypořádání je jedinou cestou, kterou zastupitelé mají, aby se projekt nerealizoval.
Kdyby si vše řešil developer, tak by to bylo standardní, ale město vykoupilo místo něj pozemky za 11 mil. Kč a připravuje projekt okružní křižovatky, který hradí z rozpočtu. A jestli to developer poté postaví za vlastní peníze je jedno. Developer má investovat i do pozemků, připravit projekt a realizovat ho a ne si nechat platit od města miliónové částky a nenést tak vůbec žádné riziko. Navzdory tomu, že zastupitelé nesouhlasí s tímto projektem, Rada města dělá nejmenší možnou většinou 4 hlasů (včetně hlasu paní starostky) kroky, které celý projekt posunují vpřed.
Na zastupitelstvu se diskutovalo o tom, jestli motivací není pozemek, který je v blízkosti této lokality a je v majetku velmi blízkého příbuzného paní starostky. Pokud vznikne kruhový objezd, cesta a postaví se tam zástavba, tak se pozemek zhodnotí o 10 až 20 mil. Kč. Mně je upřímně jedno, kdo a kolik na tom zbohatne. Problém vidím v tom, že se celý projekt rozhoduje těsnou většinou jednoho jediného hlasu paní starostky (ta je navíc z hlediska zákona o obcích velmi pravděpodobně ve střetu zájmů u takovéhoto hlasování), že část radních města hlasuje proti vůli zastupitelů a že motivací pro starostku NEMUSÍ být dobro města, ale rodinný profit. Kdyby se zdržela hlasování, protože je ve střetu zájmů (takto se to na jednáních rady a zastupitelstva řeší desítky let a i na tomto posledním se taková situace udála), tak by projekt de facto skončil.

Hustopeče 26.9.2018
psáno pro web města Hustopeče

Ing. Jiří Kadrnka, člen zastupitelstva za ODS